Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novosti

Najava gostujućeg predavanja na temu...
Predavanje će se održati 16. lipnja 2021. godine s početkom u 18:30 sati.  Poveznica za pristup online predavanju je: https://meet.google.com/xtt-cnhb-nzu Ili birajte: ‪(US) +1 646-583-1849‬ PIN: ‪525 277 954‬#‬‬‬‬ Predavanje se organizira u okviru redovne nastave na kolegijima stručne prakse na Tehničkom fakultetu u Puli a pozivaju se i ostali studenti da sudjeluju.  Cilj predavanja je da studenti steknu  uvid u mišljenje struke  o poslovima koji se tiču računarstva i automatike.  Doc. dr. sc. Marko Kršulja
Najava gostujućeg predavanja Voditelj...
Predavanje će se održati 09. lipnja 2021. godine s početkom u 18:30 sati.  Poveznica za pristup online predavanju je: https://meet.google.com/vnh-xwyu-vux  Ili birajte: ‪(US) +1 413-296-5186‬ PIN: ‪672 518 958‬#‬‬ Predavanje se organizira u okviru redovne nastave na kolegijima stručne prakse na Tehničkom fakultetu u Puli a pozivaju se i ostali studenti da sudjeluju.  Cilj predavanja je da studenti steknu  uvid u mišljenje struke  o poslovima koji se tiču tehnologije akustike i mjernih uređaja čija je zadaća očuvanje ljudskog zdravlja.   Laboratorij za Akustička mjerenja   Doc. dr. sc. Marko Kršulja 
Najava gostujućeg predavanja prof....
Predavanje će se održati 09. lipnja 2021. godine s početkom u 11 sati.  Poveznica za pristup online predavanju je: https://meet.google.com/rrf-xocv-pap ili ‪(US) +1 443-892-3031‬ PIN: ‪510 657 158‬#‬‬ Predavanje se organizira u okviru redovne nastave na kolegijima stručne prakse na Tehničkom fakultetu u Puli a pozivaju se i ostali studenti da sudjeluju. Cilj predavanja je da studenti steknu  uvid u mišljenje struke  o poslovima koji se tiču tehnologije lijevanja i modeliranja toplinskih postupaka prerade materijala, posebno čelika. Doc. dr. sc. Marko Kršulja 
Orijentacijski dan za studente prve godine održat će se 5. listopada 2020. godine u zgradi FET-a Preradovićeva 1, Dvorana Pula s početkom u 12.30. Tom prilikom studenti će dobiti studentske iskaznice (x-ice i ugovore). Nastava za studente prve godine studija počinje sljedećeg dana, 6. listopada 2020. godine prema rasporedu na mrežnim stranicama.
Nova sveučilišna licenca naglašava posvećenost Sveučilišta kontinuiranom jačanju okruženja za učenje i istraživanje.