Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Laboratorij za energetske sustave i obnovljive izvore energije

Voditelj

Djelatnost laboratorija

Ustroj hidrometeorološke stanice za registraciju toplinskih parametara: temperaturu, tlak, oborine, vlažnost zraka, brzine vjetra itd. Veza ove stanice s relevantnim stanicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, HEP-ovim stanicama i sa stanicom na Aerodromu Pula. Nabavka hardware-a za akviziciju podataka. Ustroj laboratorijskih termotehničkih sklopova za simulaciju rada sustava za toplinsku konverziju sunčeve energije, sustava sa toplinskim crpkama, sustava za hlađenje korištenjem toplinske energije Sunca, sustava kao sprega toplinske i fotonaponske konverzije, sustava za korištenje biomase, bioplina i mini sustava vjetroturbina/elektrana.

Kolegiji

  • Termodinamika
  • Mehanika fluida
  • Modeliranje u tehnici
  • Hidraulički strojevi i vjetroturbine
  • Obnovljivi izvori energije
  • Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja
  • Simulacije u inženjerstvu