Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
1
5.0
Miličić, S.
-
60
30P+30PK
1
6.0
Boljunčić, V.
-
75
45P+30PK
1
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
1
4.0
Saulig, N.
-
45
30P+15PK
1
ECTS Izborni kolegiji I. semestar - diplomski studij Računarstvo
=> Obavezno izabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Tomasović, Ž.
45
30P+15PK
1
4.0
Karabaić, D.
-
45
30P+15PK
1
4.0
-
45
30P+15PK
1
4.0
-
45
30P+15PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Galinac Grbac, T.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Vučinić, D.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
ECTS Izborni kolegiji II. semestar - diplomski studij Računarstvo
=> Obvezno izabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Lopac, N.
-
45
30P+15PK
2
5.0
-
45
30P+15PK
2
5.0
Jokić, M.
-
45
30P+15PK
2
5.0
-
45
30P+15PK
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
1
5.0
Miličić, S.
-
60
30P+30PK
1
6.0
Boljunčić, V.
-
75
45P+30PK
1
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
1
4.0
Saulig, N.
-
45
30P+15PK
1
ECTS Izborni kolegiji I. semestar - diplomski studij Računarstvo
=> Obavezno izabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Tomasović, Ž.
45
30P+15PK
1
4.0
Karabaić, D.
-
45
30P+15PK
1
4.0
-
45
30P+15PK
1
4.0
-
45
30P+15PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Galinac Grbac, T.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Vučinić, D.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
ECTS Izborni kolegiji II. semestar - diplomski studij Računarstvo
=> Obvezno izabrati dva izborna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Lopac, N.
-
45
30P+15PK
2
5.0
-
45
30P+15PK
2
5.0
Jokić, M.
-
45
30P+15PK
2
5.0
-
45
30P+15PK
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj