Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Tehnički fakultet u Puli

Adresa

  • Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon

E-mail

Dekan

Tajnica fakulteta

Zajedničke službe Sveučilišta