Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastavnici Tehničkog fakulteta u Puli


Tehnički fakultet u Puli

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Bernard Franković

bernard.frankovic@unipu.hr    

prof. dr. sc. Boris Obsieger

boris.obsieger@unipu.hr    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac

tihana.galinac.grbac@unipu.hr    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

valter.boljuncic@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Neven Grbac

neven.grbac@unipu.hr    

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić

sven.maricic@unipu.hr    

Poslijedoktorand

dr. sc. Karlo Griparić

karlo.griparic@unipu.hr    

Naslovni predavač

dr. sc. Damir Karabaić, pred.

damir.karabaic@unipu.hr    

Asistent

Ivo Šaina, mag. ing. mech.

   

Ivan Veljović, mag. ing. mech.

ivan.veljovic@unipu.hr    

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
2D Oblikovanje 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
3D oblikovanje 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Alatni strojevi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Automatizacija postrojenja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Automatsko upravljanje 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Baze podataka 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Bioinformatika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
CNC obradni sustavi 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Čvrstoća 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Čvrstoća II. 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Digitalna elektronika 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Ekonomika inovacija i IT 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ekonomika inovacija i IT 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Elektromotorni pogoni 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Elektronika 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Elementarna geometrija 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Elementarna geometrija Geometria elementare 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Elementarna geometrija Geometria elementare 4 integrirani preddiplomski i diplomski
Elementarne funkcije 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Elementarne funkcije/ Funzioni elementari 3 integrirani preddiplomski i diplomski
Elementi strojeva I 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Elementi strojeva II 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Elementi strojeva III. 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik I 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Fizika 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Fleksibilni inteligentni sustavi 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Fonetika i fonologija engleskog jezika 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Građa računala 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hidraulički strojevi i vjetroturbine 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Internet stvari 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Inženjerstvo kompleksnih sustava 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
IT Primjena 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kontrola kvalitete 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Matematika I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Matematika I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Matematika I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Matematika II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Matematika II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Matematika II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Matematika III. 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Materijali I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Materijali II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mehanika fluida 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Mehanika I 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mehanika II 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Menadžment ljudskih potencijala 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode optimizacije 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mjerenja u proizvodnji 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Modeliranje u tehnici 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Multimedijalni sustavi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Multimedijalni sustavi 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Multimedijalni sustavi 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Multimedijski sustavi 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Napredne tehnike programiranja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Numerička matematika 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Numeričke metode 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Njemački jezik I 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemački jezik II 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Objekti morske tehnologije 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Obnovljivi izvori energije 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Odabrana poglavlja fizike 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Održavanje industrijskih postrojenja 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Operacijski sustavi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Operacijski sustavi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Organizacija proizvodnje 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove automatike 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove ekologije 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Osnove elektrotehnike i elektronike 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove inžinjerskog proračuna 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove poduzetništva 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pneumatika hidraulika 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Površinska obrada materijala 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Programiranje 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Programiranje u inženjerstvu 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Programski alati 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Projekt I. (Elementi strojeva III.) 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Projekt I. (Fleksibilni inteligentni sustavi) 2 diplomski
Projekt I. (Hidraulički strojevi i vjetroturbine) 2 diplomski
Projekt I. (Metode optimizacije) 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Projekt I. (Numeričke metode) 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Projekt I. (Toplinski strojevi) 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Računalna grafika 1, 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Računalna grafika 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Računalne mreže 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Računalni praktikum 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Signali i sustavi 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Skupovi brojeva 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Skupovi brojeva/ Insiemi di numeri 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Skupovi brojeva/ Insiemi di numeri 2 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Statistika 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Stručna praksa 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stručna praksa 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Stručna praksa II 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Stručna praksa III 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Strukture podataka i algoritmi 2 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Sustavi temeljeni na znanju 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Sustavi temeljeni na znanju 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Tehnička dokumentacija - CAD 1 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja 5 preddiplomski
Tehnike spajanja 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Tehnologija I 4 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Tehnologija II 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Tehnologija III 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Tehnološke pripreme proizvodnje 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija informacija 2, 4, 6 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Teorija informacija 2, 4, 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Termodinamika 3 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Termodinamika II. 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Toplinski strojevi 2 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
UI i digitalna ekonomija 3 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u matematiku 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u matematiku/ Introduzione alla matematica 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Uvod u matematiku/ Introduzione alla matematica 1 integrirani preddiplomski i diplomski
Virtualizacijske tehnologije 1 diplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Zaštita na radu 5 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad 6 preddiplomski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6