Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo mogu upisati kandidati koji su završili:

  1. Istovrsni prijediplomski sveučilišni studij (Računarstvo):
  • ostvareno najmanje 180 ECTS bodova;
  • ispunjen uvjet za upis prema rang listi na osnovu selekcijskog postupka.

      2. Neistovrsni prijediplomski sveučilišni studij (iz područja tehničkih i prirodnih znanosti):

Na temelju prijave i zamolbe, određuju se razlikovni kolegiji za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Računarstvo;

Prijave i selekcijski postupak

Informacije o postupku prijave:

Kandidati koji su završili preddiplomske stručne studije (na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli ili drugim visokim učilištima) obvezni su upisati Razlikovni program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo. Potrebno je završiti postupak upisa i dobiti Potvrdu o upisu (Ured za studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) do 4. rujna 2023. godine. Kandidati koji trebaju slati dokumentaciju u Središnji Prijavni Ured ne trebaju slati Potvrdu o upisu na Razlikovni program.

Rang lista selekcijskog postupka  biti će formirana redom prema podgrupama kandidata 1…4 navedenim u uvjetima upisa na studij, tako da će na vrhu liste biti kandidati iz prve grupe, zatim iz druge, itd. Unutar svake podgrupe, kandidati će biti rangirani prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj na odgovarajućem prijediplomskom studiju.