Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa na studij, razlikovni program i selekcijski postupak

Uvjeti upisa

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo mogu upisati kandidati koji su završili:

 1. Istovrsni prijediplomski sveučilišni studij (Strojarstvo):
 • ostvareno najmanje 180 ECTS bodova;
 • ispunjen uvjet za upis prema rang listi na osnovu selekcijskog postupka.
 1. Istovrsni prijediplomski stručni studij (Strojarstvo, Proizvodno strojarstvo, Konstrukcijsko strojarstvo):
 1. Neistovrsni prijediplomski sveučilišni studij (iz područja tehničkih i prirodnih znanosti):
 • ostvareno najmanje 180 ECTS bodova;
 • ispunjen uvjet za upis prema rang listi na osnovu selekcijskog postupka;
 • upisan Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo;
 • Upisivanje dodatnih razlikovnih kolegija sa prijediplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Dodatne razlikovne kolegije propisuje Povjerenstvo za upise Tehničkog fakulteta u Puli, za svakog kandidata pojedinačno, ovisno o priloženoj dokumentaciji završenog studija. Svi kandidati, za svaki upisani razlikovni kolegij plaćaju propisanu naknadu po kolegiju, bez obzira da li upisuju studij kao redovni ili izvanredni studenti. Razlikovni kolegiji se trebaju položiti tijekom 1. i 2. godine diplomskog studija, prije prijave obrane diplomskog rada.
 1. Neistovrsni prijediplomski stručni studij (iz područja tehničkih i prirodnih znanosti):
 • ostvareno najmanje 180 ECTS bodova ili VI/1 stupanj iz starog sustava obrazovanja;
 • ispunjen uvjet za upis prema rang listi na osnovu selekcijskog postupka;
 • upisan Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo;
 • Upisivanje dodatnih razlikovnih kolegija sa prijediplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Dodatne razlikovne kolegije propisuje Povjerenstvo za upise Tehničkog fakulteta u Puli, za svakog kandidata pojedinačno, ovisno o priloženoj dokumentaciji završenog studija. Svi kandidati, za svaki upisani razlikovni kolegij plaćaju propisanu naknadu po kolegiju, bez obzira da li upisuju studij kao redovni ili izvanredni studenti. Razlikovni kolegiji se trebaju položiti tijekom 1. i 2. godine diplomskog studija, prije prijave obrane diplomskog rada.

Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Informacije o programu i upisima pročitajte na:

Prijave i selekcijski postupak

Informacije o postupku prijave:

Kandidati koji su završili preddiplomske stručne studije (na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli ili drugim visokim učilištima) obvezni su upisati Razlikovni program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo. Potrebno je završiti postupak upisa i dobiti Potvrdu o upisu (Ured za studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) do 4. rujna 2023. godine. Kandidati koji trebaju slati dokumentaciju u Središnji Prijavni Ured ne trebaju slati Potvrdu o upisu na Razlikovni program.

Rang lista selekcijskog postupka  biti će formirana redom prema podgrupama kandidata 1…4 navedenim u uvjetima upisa na studij, tako da će na vrhu liste biti kandidati iz prve grupe, zatim iz druge, itd. Unutar svake podgrupe, kandidati će biti rangirani prema prosječnoj ocjeni ostvarenoj na odgovarajućem prijediplomskom studiju.