Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

  1. Primijeniti odgovarajuća matematička, fizikalna i opća znanstvena načela za rješavanje složenijih problema
  2. Primijeniti napredne tehničke spoznaje i tehnička načela u postavljanju i rješavanju složenijih računalnih problema
  3. Razvijati inovativne metode i napredne postupke modeliranja pri rješavanju najsloženijih inženjerskih problema
  4. Predlagati nova rješenja za unaprjeđenje računalnih sustava.
  5. Analizirati složene informacijske i računalne sustave koristeći metode iz područja računarstva 
  6. Samostalno razvijati složene algoritme
  7. Koristiti napredne vještine programiranja
  8. Razumijevanje cjelovitog razvojnog ciklusa programske opreme od planiranja, preko razvoja i testiranja do održavanja,
  9. Primijeniti napredna znanja iz područja računalne grafike i vizualizacije
  10. Primijeniti napredna znanja o informaciji, relevantnosti informacije, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT) i informacijskim sustavima (IS)