Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Laboratorij za elektroniku i elektrotehniku

Voditeljica

Djelatnost laboratorija

Mjerenje U-I karakteristike otpora i nelinearnih elemenata, karakterizacija strujnog kruga pobuđenog nesinusoidalnom veličinom,, frekvencijska karakterizacija izmjeničnih krugova, mjerenje snage, I-U karakteristika silicijske pn diode (dinamički i statički način snimanja), karakterizacija LED i fotodiode, detektori svjetla i tame, odziv na pulsirano svijetlo i različite valne duljine, mjerenje karakteristika bipolarnog i unipolarnog tranzistora, snimanje karakteristika povratne veze, ispitivanje rada sumatora s operacijskim pojačalom, ispitivanje ispravnosti elektroničke opreme.

Kolegiji

  • Osnove elektrotehnike i elektronike
  • Osnove automatike
  • Digitalna obrada signala
  • Odabrana poglavlja fizike
  • Elektronika
  • Signali i sustavi