Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Razvoj metoda za automatizaciju modeliranja procesa oblikovanja lima

Obrada lima zastupljena je na tržištu s širokim asortimanom proizvoda i to u industriji ambalaže, automobilskoj industriji, brodograđevnoj, razni kućanski proizvodi, medicina itd. Pri izradi proizvoda od čeličnog lima potrebno je detaljno poznavanje matematičkih modela ponašanja materijala. Alatni sustavi koriste se za izradu proizvoda koji su njima specifično usklađeni međutim materijali i maziva se mijenjaju, alati se troše. Prema tome dolazi do neočekivanih slučajeva čiji je rezultat netočan proizvod (nepravilnosti u obliku hrapavosti, loma, nabora, nehomogenog tečenja materijala). Promjene u materijalima koji se koriste u proizvodnji rezultat su želje za boljim iskorištenjem materijala (tanji limovi), jeftiniji i novi materijali. Potrebno je riješiti probleme poput tečenja materijala bez lokaliziranih grešaka, s optimalnom energijom rada, s efikasnim učinkom proizvodnje, s optimalnim trenjem, s konstantnim razinama naprezanja tijekom obrade, planiranim prijenosom topline između alata i lima, sigurnim uvjetima rada i drugo. Iz tog razloga potrebno je koristiti metodu mjerenja bitnih čimbenika u procesu te napredno računanje i simuliranje koje se temelji na laboratorijskim ispitivanjima svojstava limova. Laboratorijskoj eksperimentalnoj provjeri kemijskih svojstava materijala (spektrogramom), mjerenju trenja (tribometar), vlačnim testom ili dijagramom krivulje oblikovanja kako bi se ispravilo negative utjecaje uporabe novih materijala i povećalo vijek eksploatacije proizvodnih alata u tehnologiji oblikovanja lima. Važno je i mjeriti za vrijeme same izrade alata parametre poput temperature, viskoziteta maziva, brzine kretanja alata, zvučnog tlaka, vibracije, zatim i sile koje djeluju na alate te naprezanja koja se javljaju za vrijeme obrade na limu.

Cilj predloženog istraživanja je realizacija dijagnostičkog softverskog rješenja koje se temelji unosu rezultata eksperimentalnih laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja u praksi. Jedan od ciljeva je i detektiranje te predlaganje rješenja za eliminaciju problema koji nastaju za vrijeme proizvodnje te konceptualno planiranje implementacije novih materijala. Također nakon analize i ocijene relevantnih podataka dobivenih u eksperimentima unaprijediti će se spoznaja o ponašanju materijala pri radu s odabranim alatnim sustavima u cilju izrade točnih i preciznih proizvoda. Rezultati istraživanja upotrijebiti će se u metaloprerađivačkim industrijama kako bi se unaprijedilo eksploataciju alata i povećalo učinak njihovih strojeva a time i njihovu tržišnu konkurentnost.

Ciljevi

  • Laboratorijska ispitivanja materijala.
  • Ispitivanja odnosa materijala i alata za vrijeme rada u praksi.
  • Analiza dobivenih rezultata.
  • Realizacija dijagnostičkog softverskog rješenja.

Suradnje

  • METRIS d.o.o Pula
  • Tehnički fakultet u Rijeci
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
  • Metaloprerađivačke tvrtke na području Republike Hrvatske

Laboratorij