Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izmjenjivači topline u sustavima obnovljivih izvora energije - kompaktni izmjenivači topline

Obnovljivi izvori energije su alternativa svakodnevnom smanjenju izvora konvencionalnih izvora energije. Izmjenjivači topline su nezaobilazni elementi u sustavima obnovljivih izvora energije. Posebno dolaze do izražaja kod toplinskih crpki. Kod ovih toplinskih aparata susrećemo kompaktne izmjenjivače topline na kondenzatorskoj i isparivačkoj strani. Istraživanjima bit će obuhvaćeni lamelni kompaktni izmjenjivači topline. Cilj istraživanja: poticanje i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije je očuvanje okoliša.

Ciljevi

 • Prijelaz topline i prijenos tvari kod kompaktnih izmjenjivača topline.
 • Numeričko simuliranje toplinskih pojava prijelaza topline i prijenosa tvari u izmjenjivačima topline.
 • Ustroj ispitne linije za kompaktne izmjenjivače topline.
 • Poticanje proizvodnje kompaktnih izmjenjivača topline u našim uvjetima.

Suradnje

 • CEA/GRETh Grenoble Francuska -institut za razvoj izmjenjivača topline
 • HAZU – Razred za tehničke znanosti
 • KLIMAOPREMA Samobor
 • Savoie TECHNOLAC – Le Bourget-du-Lac, Francuska – Laboratorij za termodinamiku i toplinsku tehniku
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Slovenija
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • Tehnomont Pula

Laboratorij