Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Računalni modeli tehnoloških startup kompanija

Interdisciplinarni projekt ima za cilj istraživanje računalnih modela rasta tehnoloških startup kompanija te kasnije i razvoj interaktivnog edukacijskog simulatora za startup poduzetništvo (ILE4Tech).

Startup poduzetništvo predstavlja veliku priliku, ali i veliki rizik u kojem tek 1-2 od 10 startup-ova preživi nakon 5 godina. Brojni mladi i nezaposleni ljudi u Hrvatskoj i Europi pronalaze svoju šansu u samozapošljavanju, no obično primjenjuju metodu pokušaja-i-pogreške, čiji je statistički rezultat preživljavanja porazan. Pritom troše vrijeme, samopouzdanje i novac najčešće svojih roditelja, prijatelja i poznanika. Startupovi koji prežive, uspiju globalno i uđu u fazu brzog rasta predstavljaju dragulje za stagnacijske ekonomije poput Hrvatske, ali i velikog dijela Europe.

Računalne modele planiramo istražiti i razviti na: A) metodologiji koja se naziva sistemska dinamika (SD) te predstavlja superiorniju metodologiju za modeliranje kompleksnih nelinearnih dinamičkih procesa, karakteriziranih brojnim međuovisnim varijablama i procesima te B) istraživanjem i razvojem vlastitih novih objektnoorijentiranih klasa u programskom jeziku Java što će nam omogućit apstrakciju, enkapsulaciju, polimorfizam i nasljeđivanje zahtjevnog koda za koji planiramo da bude otvoren i dostupan svijetu preko GitHub repozitorija. Kompleksna dinamika poslovanja novih poduzeća (poput startup ili novih SME tvrtki) predstavlja tipičan primjer problema kojeg je teško holistički modelirati klasičnim Excel tablicama (zbog brojnih isprepletenih povratnih veza i kašnjenja), no idealnog za rješavanje primjenom sistemske dinamike te objektno orijentiranog modeliranja.

Takvi holistički ILE4Tech modeli/simulatori trenutno ne postoje u obrazovanju/osposobljavanju/istraživanju startup poduzetništva te mogu dati svoj doprinos oživljavanju stagnirajućeg hrvatskog kao i dijela europskog gospodarstva te omogućiti da postanemo međunarodni lider u održivom razvoju inovacija.

Ciljevi

 • Istraživanje i razvoj poslovnog simulatora za primjenu u domeni poslovnog planiranja i simulacija strateških odluka.
 • Projiciranje budućih 5-godišnjih planskih financijskih izvještaja (jednostavnije, realističnije i s manje pretpostavki od postojećih široko korištenih Excel modela (obično s više od 60 tablica) koje odlikuje nefleksibilnost i nepreglednost).
 • Olakšavanje brzog generiranje poslovnih planova i studija izvodljivosti.
 • Omogućavanje simuliranja strateških odluka koje podupiru brži rast i povećavaju preživljavanje (koje je na razini 10-20% za startupove u svijetu, a u Hrvatskoj i manje).
 • Pružanje fundamentalne financijske analize i vrednovanja budućeg poslovanja.
 • Pomaganje u poduzetničkoj edukaciji i razumijevanju rizika i izazova poslovnog pothvata te pripremi poduzetnika u sigurnom, ugodnom, realističnom i interaktivnom simulacijskom okruženju čija primjena bi povećala stope preživljavanja u grupi poduzetnika koja je prethodno koristila simulator.
 • Izrada doktorskog rada.

Suradnje

 • Warwick Business School, Coventry, UK
 • Ekonomski institut Zagreb
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb
 • Razvojna agencija Zagreb / Istarske županije

Laboratorij