Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Razvoj algoritama upravljanja decentraliziranim višeagentskim sustavima

Glavna motivacija razvoja višeagentskih sustava je obavljanje kompleksnih zadataka koji su previše zahtjevni za jednog agenta. Prednosti višeagentskog sustava uključuju veću efikasnost zbog paralelnog izvršavanja zadataka, inherentnu distribuiranost, robusnost i skalabilnost sustava. Međutim upravljanje višeagentskim sustavima zahtijeva uporabu adekvatnih algoritma za koordinaciju između agenata. Ostvarivanje zajedničkog cilja i osiguranje stabilnosti sustava zahtijeva definiranje pravila koordinacije djelovanja potencijalno velikog broja autonomnih agenata koji dovode do pojave kompleksnog ponašanja. Inherentno distribuirana mjerenja agenata predstavljaju potencijal decentraliziranog sustava, ali također dovode do pojave problema prekomjernih podataka koji se preklapaju i podataka s djelomičnom informacijom. Decentralizirano upravljanje donosi odluke na temelju lokalno dostupnih informacija dobivenih mjerenjem i komunikacijom sa susjednim agentima. Kompleksan proces odlučivanja decentraliziranih sustava upravljanja zahtijeva uporabu složenih algoritama upravljanja, kako bi se smanjio utjecaj ograničenja realnih sustava (kao što su percepcija, komunikacija, računalne mogućnosti, fizička ograničenja i energija) na performanse. Nadalje, kooperativno upravljanje višeagentskim sustavom zahtijeva postojanje komunikacijske mreže između agenata. Održavanje povezanosti komunikacijskog grafa osnovni je preduvjet uspješnog upravljanja decentraliziranim sustavom. Stoga se predloženim istraživanjem žele razviti decentralizirani algoritmi upravljanja višeagentskim sustavom i određivanja globalne povezanosti pripadne komunikacijske mreže.

Cilj predloženog istraživanja je razvoj algoritma koje je moguće primijeniti u realnim aplikacijama poput upravljanja mobilnim robotima u industrijskim okruženjima, prometnim sustavima i senzorskim mrežama.

Ciljevi

  • Razvoj decentraliziranog algoritma za upravljanje višeagentskim sustavima i određivanje. povezanosti komunikacijske mreže višeagentskih sustava.
  • Dokaz konvergencije predloženih algoritama upravljanja.
  • Eksperimentalna verifikacija u simulacijskom i realnom okruženju.

Suradnje

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Laboratorij