Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Cilj diplomskog sveučilišnog studija strojarstva  je omogućiti polaznicima stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz područja strojarstva i njemu srodnih tehničkih disciplina. Pri tome će oni biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema ili provedbu projekata visokog stupnja složenosti koristeći po potrebi stručni ili znanstveni pristup. Na temelju usvojenih znanja i sposobnosti moći će se profilirati kao stručnjaci za praktičan rad ili nastaviti karijeru u području znanosti upisivanjem poslijediplomskog studija.

Područje: Tehničke znanosti
Polje: Strojarstvo 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).

Izborne skupine predmeta (smjerovi):

  1. Proizvodno strojarstvo
  2. Konstruiranje i mehatronika
  3. Energetika i inženjerstvo okoliša
  4. Strojarstvo - Računalno inženjerstvo

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.), razina 7.2.

Popis kolegija

Prikaz strukture studijskog programa s popisom obveznih i izbornih predmeta i brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu te brojem ECTS bodova


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Čvrstoća II. (215776)
Obsieger, B.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
4.0 Elektromotorni pogoni (215780)
Šušnjić, L.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Matematika III. (215775)
Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
4.0 Modeliranje u tehnici (215778)
Karabaić, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Programiranje u inženjerstvu (215779)
Galinac Grbac, T.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Termodinamika II. (215777)
Franković, B.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Automatsko upravljanje (215785)
Saulig, N.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Objekti morske tehnologije (215783)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hidraulički strojevi i vjetroturbine (215940)
Karabaić, D.; Kršulja, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Toplinski strojevi (215941)
Franković, B.; Kegalj, I.
- 60
(45P+15PK)
2 INFO
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati 2 obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementi strojeva III. (215938)
Rončević, B.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Numeričke metode (215939)
Vučinić, D.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fleksibilni inteligentni sustavi (215937)
Saulig, N.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode optimizacije (215943)
Saulig, N.; Vučinić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Projekt I. - Konstruiranje i mehatronika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Projekt I. (Elementi strojeva III.) (216035)
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Hidraulički strojevi i vjetroturbine) (216037)
Karabaić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Numeričke metode) (216036)
Karabaić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Toplinski strojevi) (216039)
Kegalj, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
ECTS Projekt I. - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Projekt I. (Fleksibilni inteligentni sustavi) (216060)
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Metode optimizacije) (216057)
Vučinić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Čvrstoća II. (215776)
Obsieger, B.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
4.0 Elektromotorni pogoni (215780)
Šušnjić, L.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Matematika III. (215775)
Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
4.0 Modeliranje u tehnici (215778)
Karabaić, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Programiranje u inženjerstvu (215779)
Galinac Grbac, T.
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Termodinamika II. (215777)
Franković, B.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Automatsko upravljanje (215785)
Saulig, N.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Objekti morske tehnologije (215783)
Franković, B.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hidraulički strojevi i vjetroturbine (215940)
Karabaić, D.; Kršulja, M.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Toplinski strojevi (215941)
Franković, B.; Kegalj, I.
- 60
(45P+15PK)
2 INFO
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati 2 obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementi strojeva III. (215938)
Rončević, B.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
5.0 Numeričke metode (215939)
Vučinić, D.; Karabaić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fleksibilni inteligentni sustavi (215937)
Saulig, N.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode optimizacije (215943)
Saulig, N.; Vučinić, D.
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
ECTS Projekt I. - Konstruiranje i mehatronika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Projekt I. (Elementi strojeva III.) (216035)
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Hidraulički strojevi i vjetroturbine) (216037)
Karabaić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Numeričke metode) (216036)
Karabaić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Toplinski strojevi) (216039)
Kegalj, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
ECTS Projekt I. - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Projekt I. (Fleksibilni inteligentni sustavi) (216060)
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Projekt I. (Metode optimizacije) (216057)
Vučinić, D.
- 30
(30PK)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Stručna praksa III.

 

0

0

30

3

O

Upravljanje projektima

 

30

0

15

4

O

Metodologija znanstvenog istraživanja

 

30

0

0

3

O

Robotika

 

45

30

0

6

O

Predmeti odabrane izborne skupine [1]

Obvezni predmet III.

 

 

 

 

5

O

Obvezni predmet IV.

 

 

 

 

4

O

Projekt II. (Konstrukcijske vježbe)[2]

 

0

30

0

5

O

B. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Mehatronika

 

30

30

0

5

O

Prototipno 3D modeliranje

 

30

15

0

4

O

D. Izborna skupina predmeta Strojarstvo – Računalno inženjerstvo

Godina studija: II.

Semestar: 3.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Interakcija čovjeka i računala

 

30

30

0

5

O

Prototipno 3D modeliranje

 

30

15

0

4

O

 

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Inženjerstvo zaštite okoliša

 

30

30

0

5

O

Upravljanje troškovima

 

15

15

15

5

O

Diplomski rad

 

0

0

0

15

O

Predmeti odabrane izborne skupine [3]

Izborni predmet II. [4]

 

 

 

 

5

I

B. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Prenosila i dizala

 

30

30

0

5

I

Mjerenja u proizvodnji II.

 

30

30

0

5

I

D. Izborna skupina predmeta Strojarstvo – Računalno inženjerstvo - Izborni predmet II.

Godina studija: II.

Semestar: 4.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Računalne simulacije u inženjerstvu

 

30

30

0

5

I

Održavanje industrijskih postrojenja II.

 

30

30

0

5

I


[1] Na početku studija upisuje se jedna od 4 izborne skupine predmeta koja se dalje nastavlja tijekom cijelog studija. Svaka izborna skupina sadrži obvezne i izborne predmete karakteristične za pojedino usmjerenje.

[2] Upisuje se jedan predmet. Nositelj predmeta je u pravilu nositelj prethodno navedenog predmeta istog imena.

Predmeti iz kojih se može upisati Projekt II prema izbornim skupinama:

  1. Izborna skupina predmeta Proizvodno strojarstvo: Robotika, Materijali III., Prototipno 3D modeliranje, Mjerenja u proizvodnji II., Održavanje industrijskih postrojenja II.
  2. Izborna skupina predmeta Konstruiranje i mehatronika: Robotika, Mehatronika, Prototipno 3D modeliranje, Prenosila i dizala, Mjerenja u proizvodnji II.
  3. Izborna skupina predmeta Energetika i inženjerstvo okoliša: Robotika,  Energetska postrojenja, Gospodarenje energijom,  Učinkovito korištenje energije, Održavanje industrijskih postrojenja II.
  4. Izborna skupina predmeta Računalno inženjerstvo: Robotika, Interakcija čovjeka i računala, Prototipno 3D modeliranje, Računalne simulacije u inženjerstvu, Održavanje industrijskih postrojenja II.

[3] Na početku studija upisuje se jedna od 4 izborne skupine predmeta koja se dalje nastavlja tijekom cijelog studija. Svaka izborna skupina sadrži obvezne i izborne predmete karakteristične za pojedino usmjerenje.

[4] Upisuje se jedan (1) izborni predmet od ponuđena dva (2) u svakoj izbornoj skupini.