Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Cilj diplomskog sveučilišnog studija strojarstva  je omogućiti polaznicima stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija iz područja strojarstva i njemu srodnih tehničkih disciplina. Pri tome će oni biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema ili provedbu projekata visokog stupnja složenosti koristeći po potrebi stručni ili znanstveni pristup. Na temelju usvojenih znanja i sposobnosti moći će se profilirati kao stručnjaci za praktičan rad ili nastaviti karijeru u području znanosti upisivanjem poslijediplomskog studija.

Područje: Tehničke znanosti
Polje: Strojarstvo 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo - smjer Automatizacija i robotika

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar inženjer / magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.), razina 7.2.

Popis kolegija

Prikaz strukture studijskog programa s popisom obveznih i izbornih predmeta i brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu te brojem ECTS bodova

Nastavni plan


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
75
45P+30PK
1
4.0
Šušnjić, L.
-
45
30P+15PK
1
6.0
Grbac, N.
-
75
45P+30PK
1
4.0
Karabaić, D.
-
45
30P+15PK
1
4.0
Galinac Grbac, T.
-
45
15P+30PK
1
6.0
Franković, B.
-
75
45P+30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Kršulja, M.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Vučinić, D.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Batelić, J.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Karabaić, D.; Kršulja, M.
-
60
30P+30PK
2
5.0
60
45P+15PK
2
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati 2 obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Rončević, B.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
ECTS Projekt I. - Energetika i inženjerstvo okoliša
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Karabaić, D.
-
30
30PK
2
5.0
Karabaić, D.
-
30
30PK
2
5.0
-
30
30PK
2
5.0
Kegalj, I.
-
30
30PK
2
ECTS Projekt I. - Konstruiranje i mehatronika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Rončević, B.
-
30
30PK
2
5.0
Kegalj, I.
30
30PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
3
6.0
Tomasović, Ž.
-
75
45P+30PK
3
3.0
Kršulja, M.
-
30
30S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
ECTS DS - Strojarstvo - Automatizacija i robotika - izborna grupa III. semestar (obvezni kolegij)
=> izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Stanić, D.
-
60
30P+30PK
3
4.0
Maričić, S.
-
45
30P+15PK
3
ECTS DS - Strojarstvo - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa III. semestar (obvezni kolegij)
=> Izabrati dva obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
60
30P+30A
3
4.0
45
30P+15A
3
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa III. semestar (obavezni kolegij)
=> izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30PK
3
ECTS Projekt II. - Automatizacija i robotika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
ECTS Projekt II. - Energetika i inženjerstvo okoliša
=> Odabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
ECTS Projekt II. - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
15
15S
4
5.0
Schiozzi, D.
-
60
30P+30PK
4
5.0
-
45
15P+15S+15PK
4
ECTS DS - Strojarstvo - Automatizacija i robotika - izborna grupa IV. semestar (izborni kolegij)
=> izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30PK
4
5.0
60
30P+30PK
4
ECTS DS - Strojarstvo - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa IV. semestra (izborni kolegij)
=> Izabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kršulja, M.
-
60
30P+30PK
4
5.0
Batelić, J.
-
60
30P+30PK
4
5.0
-
60
30P+30PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
75
45P+30PK
1
4.0
Šušnjić, L.
-
45
30P+15PK
1
6.0
Grbac, N.
-
75
45P+30PK
1
4.0
Karabaić, D.
-
45
30P+15PK
1
4.0
Galinac Grbac, T.
-
45
15P+30PK
1
6.0
Franković, B.
-
75
45P+30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Kršulja, M.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Vučinić, D.; Karabaić, D.
-
60
30P+30PK
2
5.0
Batelić, J.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Karabaić, D.; Kršulja, M.
-
60
30P+30PK
2
5.0
60
45P+15PK
2
ECTS DS - Konstruiranje i mehanotronika - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Obavezno odabrati 2 obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Rončević, B.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (izborni kolegiji)
=> Izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa II. semestar (obavezni kolegiji)
=> Izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Saulig, N.
-
60
30P+30PK
2
ECTS Projekt I. - Energetika i inženjerstvo okoliša
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Karabaić, D.
-
30
30PK
2
5.0
Karabaić, D.
-
30
30PK
2
5.0
-
30
30PK
2
5.0
Kegalj, I.
-
30
30PK
2
ECTS Projekt I. - Konstruiranje i mehatronika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Rončević, B.
-
30
30PK
2
5.0
Kegalj, I.
30
30PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
3
6.0
Tomasović, Ž.
-
75
45P+30PK
3
3.0
Kršulja, M.
-
30
30S
3
4.0
-
45
30P+15S
3
ECTS DS - Strojarstvo - Automatizacija i robotika - izborna grupa III. semestar (obvezni kolegij)
=> izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Stanić, D.
-
60
30P+30PK
3
4.0
Maričić, S.
-
45
30P+15PK
3
ECTS DS - Strojarstvo - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa III. semestar (obvezni kolegij)
=> Izabrati dva obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
60
30P+30A
3
4.0
45
30P+15A
3
ECTS DS - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo - izborna grupa III. semestar (obavezni kolegij)
=> izabrati oba obavezna kolegija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30PK
3
ECTS Projekt II. - Automatizacija i robotika
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
ECTS Projekt II. - Energetika i inženjerstvo okoliša
=> Odabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
5.0
-
30
30PK
3
ECTS Projekt II. - Strojarstvo - Računalno inženjerstvo
=> Izabrati 1 od ponuđenih kolegija izborne grupe
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
30
30PK
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
15
15S
4
5.0
Schiozzi, D.
-
60
30P+30PK
4
5.0
-
45
15P+15S+15PK
4
ECTS DS - Strojarstvo - Automatizacija i robotika - izborna grupa IV. semestar (izborni kolegij)
=> izabrati 1 izborni kolegij od ponuđenih
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
60
30P+30PK
4
5.0
60
30P+30PK
4
ECTS DS - Strojarstvo - Energetika i inženjerstvo okoliša - izborna grupa IV. semestra (izborni kolegij)
=> Izabrati jedan izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kršulja, M.
-
60
30P+30PK
4
5.0
Batelić, J.
-
60
30P+30PK
4
5.0
-
60
30P+30PK
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj