Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Laboratorij za automatizaciju i robotiku

Voditelj

Član

Djelatnost laboratorija

Primjenom umjetne inteligencije ostvarit će se analiza i optimizacija putanja alata glave 3D printera po svakom sloju. Na ovaj način riješio bi se problem malih gabarita izrade koji je u većini slučajeva ograničavajući faktor. U modulu s tri robotske ruke i više, jedna od ruku mogla bi služiti isključivo za printanje suportnog materijala, dok bi ostale ruke nanosile osnovni materijal. U fokusu je pitanje optimizacije putanja izrade modela kako bi se ostvarila najkraća duljina putanje. Korištenjem reciklabilnih kompozitnih materijala daje se doprinos ekološkom aspektu proizvodnje te se smanjuje ulazni utjecaj skupih materijala.

Kolegiji

  • Računalna grafika
  • 3D oblikovanje
  • Programski alati IT i primjena
  • Uvod u robotiku i umjetnu inteligenciju