Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Tehničkom fakultetu u Puli

Tehnički fakultet u Puli danas izvodi  četiri studijska programa:

Vizija Tehničkog fakulteta u Puli je da postane društveno odgovorna institucija koja jamči  obrazovanje vrhunskih stručnjaka u polju strojarstva i računarstva i time doprinosi transferu znanja, podizanju kompetencija i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju.

Misija tehničkog fakulteta u Puli je obrazovati studente koji će nositi tehnološki razvoj te stvarati nova znanja i biti ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija. Tehnički fakultet u Puli razvijati će gospodarstvo i javni sektor te  međunarodnu suradnju na dobrobit studenata i zaposlenika i društva u cjelini.

Cilj ustroja ovih studija je educiranje inženjera na razini današnjih tehničkih saznanja iz ovih područja spajajući nove tehnologije i industrijsku praksu. Nastava obuhvaća predavanja, seminare i vježbe. Na ovim studijima se uz temeljne tehničke, konvencionalne i strojarske discipline izučavaju odabrana područja elektrotehnike i brodogradnje, kao i nove tehnologije: računarstvo, elektronika, automatika, mehatronika i robotika pa je na tim područjima koncipirana strategija znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta.

U namjeri da se razviju uvjeti koji će dovesti do jačanja gospodarskih aktivnosti u grani računarstva u našoj regiji, 2019. godine pokrenut je Studij računarstva na Sveučilištu u Puli. Studijski program napravljen je tako da ponudi znanja i vještine iz područja računarstva prema suvremenim svjetskim normama po uzoru na srodne studijske programe koji se nude na vodećim Sveučilištima. Kroz studij studente se upoznaje sa suvremenim trendovima i najnovijim tehnološkim dostignućima današnjice te upoznaje sa izazovima industrija novog doba. Osnovni cilj je obrazovanje nove generacije inženjera koji će se spremno nositi sa tehnološkim izazovima današnjice.

Sastavni dio Tehničkog fakulteta u Puli čine:

Pri Tehničkom fakultetu u Puli vrše se znanstvena istraživanja iz različitih tehničkih područja. Jedna od tema istraživanja odnosi se na obnovljive izvore energije kao što su fotonaponski sustavi i vjetroelektrane, koji su alternativa svakodnevnom korištenju konvencionalnih izvora energije. Toplinska konverzija sunčeve energije izazov je u supstituciji konvencionalnih izvora toplinske energije koji primjenu nalaze u domaćinstvima, industriji i turističkom gospodarstvu.

Osim obnovljivih izvora energije pri Fakultetu se vrše i istraživanja na temu obrade signala proizvedenih od bioloških sustava u sklopu kojih se razrađuje matematička pozadina, programska realizacija algoritama, analiza dobivenih rezultata na sintetičkim i realnim signalima te realizacija virtualnog instrumenta namijenjenog za korisnike bez predznanja iz obrade signala.

Aditivne tehnologije globalno su zastupljene i postaju jedan od glavnih alata izrade funkcionalnih prototipova prilikom istraživanja i razvoja proizvoda široke namjene, od automobilske industrije, brodograđevne industrije, građevine pa sve do izrade medicinskih modela. Pored velikih prednosti korištenja, postoje i nedostaci poput ograničenja veličine printanih modela, utroška vremena izrade i proizvodnje te visoka cijena troška korištenog materijala.

Jedan od načina kako optimirati proces trodimenzionalne izrade jest uparivanje robotskih modula s dodanim glavama za FDM 3D print što je ujedno i jedno od znanstvenih istraživanja koja se provode na Tehničkom fakultetu u Puli.

Proizvodni sustavi unaprjeđuju svoje strojeve i povećavaju svoje proizvodne učinke uvodeći nova inovativna rješenja. Prethodno zahtijeva planiranje ne samo djelotvornosti, trajnosti, međusobne interakcije translatornih i rotacijskih dijelova strojeva već i njihove opasnosti u radnome okolišu. Prema tome za očekivati je da se u proizvodnji javljaju različiti problemi koji se manifestiraju kroz povećanje vibracija, buke, refleksije svjetlosti te samog stvaranja toplog okoliša koji mogu negativno utjecati na zdravlje osoba. Sukladno tome potrebno je koristiti inteligentnu proizvodnju koja će stvoriti uvjete prema parametrima koji su prilagođeni ljudskom tijelu. Cilj znanstvenog istraživanja o kontroli fizikalnih štetnosti u proizvodnim procesima, koje provodi Fakultet, je realizacija metode te računalnog programa koje će osigurati kontinuiranu informaciju fizikalnih štetnosti za vrijeme planiranja i samog implementiranja izrade proizvoda te da se osigura ne samo adekvatna razina zvučnoga tlaka pri radu već i zaštita od njega upotrebom oktavne analize.

Na Tehničkom fakultetu u Puli provodi se i istraživanje procesa modeliranja lima čiji je cilj realizacija dijagnostičkog softverskog rješenja koje se temelji unosu rezultata eksperimentalnih laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja u praksi. Jedan od ciljeva je i detektiranje te predlaganje rješenja za eliminaciju problema koji nastaju za vrijeme proizvodnje te konceptualno planiranje implementacije novih materijala. Također nakon analize unaprijediti će se spoznaja o ponašanju materijala pri radu s odabranim alatnim sustavima u cilju izrade točnih i preciznih proizvoda čiji rezultati će se upotrijebiti u metaloprerađivačkim industrijama kako bi se unaprijedilo eksploataciju alata i povećalo učinak njihovih strojeva a time i njihovu tržišnu konkurentnost.

Prednosti višeagentskog sustava uključuju veću efikasnost zbog paralelnog izvršavanja zadataka, inherentnu distribuiranost, robusnost i skalabilnost sustava. Međutim upravljanje višeagentskim sustavima zahtijeva uporabu adekvatnih algoritma za koordinaciju između agenata. Ostvarivanje zajedničkog cilja i osiguranje stabilnosti sustava zahtijeva definiranje pravila koordinacije djelovanja potencijalno velikog broja autonomnih agenata koji dovode do pojave kompleksnog ponašanja. Znanstveno istraživanje koje se provodi na Fakultetu ima za cilj razviti decentralizirani algoritam upravljanja višeagentskim sustavom i odrediti globalne povezanosti pripadne komunikacijske mreže, koji bi se mogli primijeniti u realnim aplikacijama poput upravljanja mobilnim robotima u industrijskim okruženjima, prometnim sustavima ili senzorskim mrežama.

Također, pri Tehničkom fakultetu u Puli vrše se istraživanja u sklopu interdisciplinarnog projekta koji ima za cilj istraživanje računalnih modela rasta tehnoloških startup kompanija te razvoj interaktivnog edukacijskog simulatora za startup poduzetništvo (ILE4Tech).

Više:

Dekani Tehničkog fakulteta od osnivanja do danas:

2020. -2022.  Prof. dr. sc. Bernard Franković

2022. -2023. v.d. Izv. prof. Valter Boljunčić

2023. - Izv. prof. dr. sc. Marko Kršulja