Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Studij je stručni i težište je na stjecanju praktičnih znanja i vještina. Ostvarenje tog cilja moguće je jedino kroz laboratorijske vježbe, vježbe u praktikumima, radilištima i proizvodnim pogonima koji će studentima, odnosno inženjerima strojarstva pomoći u praksi na gore navedenim poslovima. Cilj je studija obrazovati kompetentne stručnjake da mogu:

  • voditi operativnu i tehnološku pripremu proizvodnje,
  • voditi i organizirati  rad sa suvremenim procesima  proizvodnje,
  • organizirati  tehnologiju održavanja opreme, strojeva i energetskih postrojenja,
  • osigurati  zahtijevanu kvalitete  u procesima,
  • rješavati poremećaje u proizvodnim  procesima,
  • koristiti informatičku potporu u struci,
  • davati logističku  potporu proizvodnim i drugim procesima i
  • predstavljati proizvode i tvrtke.

Područje: Tehničke znanosti
Polje: Strojarstvo 
Smjer: Proizvodno strojarstvo

Trajanje studija: Studij traje dvije (3) godine (ukupno 180 ECTS).

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva (bacc. ing. mech.), Razina 6.

 

Nakon završetka studija moguće je upisati razlikovni program te nastaviti na Sveučilišni diplomski studij Strojarstva.


Popis kolegija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (200499)
Galinac Grbac, T.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.; Špada, V.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kršulja, M.; Buletić, S.
- 75
(30P+45A)
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Karabaić, D.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2.0 Programski alati (200500)
Maričić, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (200501)
Jokić, M.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Jokić, M.; Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.; Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
2 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Kršulja, M.; Buletić, S.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karabaić, D.; Karlović, D.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.; Tomasović, Ž.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
- 30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (209279)
Sabatti, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (200748)
Radolović, S.
- 45
(15P+15A+15S)
4 INFO
4.0 Stručna praksa II (200750)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Automatizacija postrojenja (209281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (200751)
Radolović, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Obnovljivi izvori energije (187180)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove automatike (171801)
Saulig, N.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 CNC obradni sustavi (187193)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Mjerenja u proizvodnji (187194)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Održavanje industrijskih postrojenja (187195)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Tehnologija II (187196)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Tehnološke pripreme proizvodnje (187197)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. semestar Proizvodno strojarstvo
=> Izabrati 6 ECTS iz izborne grupe predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove ekologije (187204)
Štifanić, M.
0,0,0
45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Pneumatika hidraulika (187207)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Površinska obrada materijala (187214)
Holjevac-Grgurić, T.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja (187211)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Zaštita na radu (187199)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola kvalitete (187310)
Paliska, G.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Tehnologija III (187312)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Upravljanje troškovima (227125)
- 60
(60S)
6 INFO
15.0 Završni rad (187314)
- 90
(90S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 IT Primjena (200499)
Galinac Grbac, T.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
6.0 Matematika I (165083)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
6.0 Materijali I (165085)
Pomenić, L.; Špada, V.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Mehanika I (165086)
Kršulja, M.; Buletić, S.
- 75
(30P+45A)
1 INFO
2.0 Osnove inžinjerskog proračuna (165087)
Karabaić, D.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
2.0 Programski alati (200500)
Maričić, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
4.0 Tehnička dokumentacija - CAD (165089)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 2D Oblikovanje (200501)
Jokić, M.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
6.0 Elementi strojeva I (165094)
Jokić, M.; Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (165091)
Boljunčić, V.; Grbac, N.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Materijali II (165096)
Pomenić, L.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Mehanika II (165098)
Tropša, V.; Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
2 INFO
4.0 Stručna praksa (171799)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Alatni strojevi (171791)
Kršulja, M.; Buletić, S.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
5.0 Čvrstoća (171785)
Karabaić, D.; Karlović, D.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Elementi strojeva II (171786)
Buletić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Osnove elektrotehnike i elektronike (171787)
Saulig, N.; Tomasović, Ž.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Statistika (171788)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
5.0 Termodinamika (171792)
Franković, B.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (171789)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
3 INFO
2.0 Njemački jezik I (171790)
Djaković, K.
- 30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Mehanika fluida (171793)
Karabaić, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Organizacija proizvodnje (209279)
Sabatti, B.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5.0 Osnove poduzetništva (200748)
Radolović, S.
- 45
(15P+15A+15S)
4 INFO
4.0 Stručna praksa II (200750)
Kršulja, M.
- 45
(45S)
4 INFO
6.0 Tehnologija I (171797)
Kršulja, M.
- 75
(30P+45A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izabrati jedan strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (171795)
Kostić Bobanović, M.; Beletić, A.
- 30
(30S)
4 INFO
2.0 Njemački jezik II (171796)
Djaković, K.
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 3D oblikovanje (171800)
Maričić, S.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Automatizacija postrojenja (209281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (200751)
Radolović, S.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Obnovljivi izvori energije (187180)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Osnove automatike (171801)
Saulig, N.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
3.0 Tehnike spajanja (171802)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 CNC obradni sustavi (187193)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Mjerenja u proizvodnji (187194)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Održavanje industrijskih postrojenja (187195)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Tehnologija II (187196)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Tehnološke pripreme proizvodnje (187197)
Maričić, S.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. semestar Proizvodno strojarstvo
=> Izabrati 6 ECTS iz izborne grupe predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove ekologije (187204)
Štifanić, M.
0,0,0
45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Pneumatika hidraulika (187207)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Površinska obrada materijala (187214)
Holjevac-Grgurić, T.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Tehnika grijanja, klimatizacije i hlađenja (187211)
Franković, B.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
3.0 Zaštita na radu (187199)
Kršulja, M.
- 45
(15P+30A)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola kvalitete (187310)
Paliska, G.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Tehnologija III (187312)
Kršulja, M.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Upravljanje troškovima (227125)
- 60
(60S)
6 INFO
15.0 Završni rad (187314)
- 90
(90S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj