Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ALUMNI – TFPU

Alumni je popularni naziv (latinskog podrijetla – starateljstvo, štićenik) za bivše studente nekog visokog učilišta. Alumni (lat. množina od alumnus) znači bivši pripadnik neke ustanove, najčešće sveučilišta (Alma Mater) koji ostaje u svezi s njom. Alumni su uobičajena udruženja u svijetu pa na nekim sveučilištima imaju i stoljetnu tradiciju. 

Udruga bivših studenata Tehničkog Fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Tehnički fakultet u Puli želi slijediti sve dobre prakse te se iz toga razloga 20. srpnja 2022. godine održala Osnivačka skupština, a Ured državne uprave u Istarskoj županiji je 17.10.2022. godine donio rješenje kojim se odobrava upis Udruge diplomiranih studenata Tehničkog fakulteta u Puli upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske broj: 18003542.  Fakultet želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima  te ih obavještavati ih o svojim razvojnim planovima i programima.
 
Jedan od osnovnih ciljeva je pomaganje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Fakulteta te skrb za razvitak i napredak istog u skladu sa mogućnostima Udruge.
 

Predsjednik Udruge

doc.dr. sc. Marko Kršulja (mandat od 2022.- 2024.) marko.krsulja@unipu.hr

Potpredsjednik Udruge

Mateo Slivar, mag. ing. mech.   mslivar@student.unipu.hr

Tajnik udruge

Chiara Škuflić, bacc. ing. mech. chiara.skuflic@student.unipu.hr

Tajništvo  TFPU

 

Alumni - TFPU kontakt

 

Kako se učlaniti te koje vrste članstva postoje?

Vrste članstva u udruzi jesu: aktivno i podupiruće. Razlika između aktivnog i podupirućeg članstva je u tome što aktivni članovi imaju prava i dužnosti sudjelovati u radu udruge, birati i biti birani u tijela udruge, biti informirani o radu udruge i ostvarivati druga prava predviđena općim aktima.

Članstvo je dobrovoljno i besplatno. Pristupnice možete ispuniti i poslati e-mailom na