Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sustavi i komponente obnovljivih izvora energije - fotonaponski sustavi, električna konverzija

Obnovljivi izvori energije su alternativa svakodnevnom smanjenju izvora konvencionalnih izvora energije. Korištenje sunčeve energije imperativ je pri supstitucije konvencionalnih izvora energije. Istraživanjima obuhvatiti proizvodnju električne energije korištenjem fotonaponskih ćelija, mali sustavi, fotonaponske centrale i pametne mreže za prijenos električne energije. Posebno u našim uvjetima. Cilj istraživanja: poticanje i promicanje korištenja sunčeve energije korištenjem fotonaponskih sustava, supstitucija konvencionalnih izvora obnovljivim izvorima energije te očuvanje okoliša.

Ciljevi

  • Razrada matematičkog modela fotonaponskog sustava za konverziju električne energije.
  • Simulacija rada sustava u realnim uvjetima našeg podneblja.
  • Fotonaponski kolektor; ispitivanja, kolaudacija i modifikacija konstrukcije.
  • Primjena novih materijala.

Suradnje

  • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • HAZU – Razred za tehničke znanosti
  • Savoie TECHNOLAC – Le Bourget-du-Lac, Francuska – Laboratorij za termodinamiku i toplinsku tehniku
  • Fakulteta za elektrotehniku Univerze v Ljubljani, Slovenija

Laboratorij