Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Inteligentni sustavi za mjerenje i kontrolu fizikalnih štetnosti (buka, rasvjeta, vibracija i mikroklima) u proizvodnim procesima

Proizvodni sustavi unaprjeđuju svoje strojeve i povećavaju svoje proizvodne učinke uvodeći nova inovativna rješenja. To zahtijeva planiranje ne samo djelotvornosti, trajnosti, međusobne interakcije translatornih i rotacijskih dijelova strojeva već i njihove opasnosti u radnome okolišu. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) propisuje u članku 15. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva s povećanim opasnostima (NN, 114/02 , 131/02 , 126/03). Prema tome za očekivati je da se u proizvodnji javljaju različiti problemi koji se manifestiraju kroz povećanje vibracija, buke, refleksije svjetlosti te samog stvaranja toplog okoliša koji mogu negativno utjecati na zdravlje osoba. Sukladno tome potrebno je koristiti inteligentnu proizvodnju koja će stvoriti uvjete prema parametrima koji su prilagođeni ljudskom tijelu. Cilj ovog istraživanja je realizacija metode te računalnog programa koje će osigurati kontinuiranu informaciju fizikalnih štetnosti za vrijeme planiranja i samog implementiranja izrade proizvoda. Također jedan od ciljeva je sukladno Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) da se osigura ne samo adekvatna razina zvučnoga tlaka pri radu već i zaštita od njega upotrebom oktavne analize. Ispitivanje vremenskofrekventne distribucije razine zvučnoga tlaka otkriva potencijalne štetnosti pri radu strojeva pri višim frekvencijama od 1000 Hz do 4000 Hz koje oštećuju slušni organ. Sukladno tome istraživanje će omogućiti izradu optimalne varijante zaštite od prostorne ili strukturalne buke putem modifikacije parametara rada strojeva (mehatronički pristup), postavljanja prepreka (komora oko strojeva) ili postavljanjem osobnih štitnika za uši. Jedan od ciljeva je i redukcija efekta bliještanja radnih strojeva i na radnome mjestu te postavljanje idealne rasvjete sukladno Hrvatska norma za rasvjetu, HRN EN 12464-1:2008 Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio : Unutrašnji radni prostori. Sukladno tome za očekivati je implementacija novih tehnologija rasvjete i smanjenje gubitaka energije. Također će se razmotriti utjecaj prijelaza topline ne samo s rasvjetnih tijela već i s proizvodnih strojeva na okoliš u proizvodnim halama kako bi se pratila mogućnost pojave oštećenja ljudskoga zdravlja sukladno članku 24. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada u zatvorenom prostoru (NN 29/13). Zbog multidisciplinarnosti tehnologije rezultati će omogućiti adekvatniju podršku fakulteta industriji te modeliranje optimalnih rješenja već u fazi planiranja.

Ciljevi

  • Programska realizacija mjerenja bitnih parametara fizikalnih štetnosti u proizvodnji.
  • Izrada konceptualnih rješenja pri planiranju proizvodnih procesa i eksperimentalna mjerenja.
  • Analiza dobivenih rezultata i prijedlozi napredno praćenje uvjeta rada.
  • Realizacija virtualnog instrumenta namijenjenog za korisnike bez predznanja obrade signala.

Suradnje

  • METRIS d.o.o.Pula
  • Tehnički fakultet u Rijeci
  • Veleučilište u Rijeci
  • Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline d.o.o. Pula Rijeka
  • Služba za akustička mjerenja pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ▪Proizvodne tvrtke u Republici Hrvatskoj

Laboratorij