Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završni rad

Završni rad

Završni rad


OSNOVNI PODACI

Šifra:

187314

ECTS:

15.0

Nositelji:

Izvođači:

dr. sc. Jakov Batelić , v. pred. - Seminar
Sandi Buletić , pred. - Seminar
prof. dr. sc. Bernard Franković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac-Grgurić - Seminar
dr. sc. Damir Karabaić , pred. - Seminar
doc. dr. sc. Marko Kršulja - Seminar
izv. prof. dr. sc. Sven Maričić - Seminar
prof. dr. sc. Loreta Pomenić - Seminar
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 90

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Proizvodno strojarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Proizvodno strojarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Marko Kršulja:

Ponedeljkom 13-15 rovinjska 14, Pula

 

Izvanredno putem e-maila.

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić:

Četvrtak, 15 - 17h, uz prethodni dogovor e-mailom

Petak, 10 - 12h, uz prethodni dogovor e-mailom 

doc. dr. sc. Nicoletta Saulig:

Srijeda 16h-17h, Rovinjska 14, Pula

Izvanredni studenti putem e-maila