Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Bernard Franković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Tehnički fakultet u Puli

Nastava

preddiplomski

diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Životopis

Bernard Franković podrijetlom je iz primorskoga, liburnijskog dijela Istre. Rođen je 19. kolovoza 1946. godine u Rijeci. Po nacionalnosti je hrvat. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Brseču, Mošćeničkoj Dragi i Rijeci. Diplomirao je 1971. godine na Strojarskom fakultetu u Rijeci stekavši zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. Tijekom studija četiri je puta bio nagrađivan (tri fakultetske nagrade i rektorova nagrada). Kao student obavio je stručnu praksu u razvojno-istraživačkom centru tvornice Ignis, Varese, Italija, pohađao tečajeve talijanskog i engleskog jezika na Universita'degli studi di Milano, Italija i Nulamore University u Dublinu, Irska. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti, a na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. Znanstveno se usavršavao na Bogazici University u Istambulu (1980. god.) i u SAD na Boston University, City University of New York, University of Minnesota, Minneapolis i Columbia University, New York (1981./82. - Fulbrightova stipendija).
Nastavna i znanstveno-nastavna djelatnost; 20. siječnja 1972. godine izabran je na Strojarskobrodograđevnom fakultetu u Rijeci (danas Tehnički fakultet) za asistenta za predmete iz znanstvene grane Termodinamika sveučilišnoga dodiplomskog studija strojarstva i brodogradnje. Tijekom trideset i šest godina rada na Tehničkom fakultetu, postupno u svim nastavnim i znanstvenonastavnim zvanjima do redovitog profesora uključen je u nastavu na sve tri razine studija: na poslijediplomskom znanstvenom studiju, na sveučilišnim dodiplomskim studijima i na stručnom dodiplomskom studiju strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike.
Brine se o odgoju mladih kadrova; na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ima 6 znanstvenih novaka koji su uključeni i u nastavu, mentor je za izradu diplomskoga rada, magistarskoga rada i doktorske disertacije.
Znanstvena djelatnost; Ukupna znanstvena djelatnost iskazana je putem: magisterija, doktorske disertacije, 100 objavljena znanstvena rada, te rada u istraživačkim timovima više znanstvenih projekata. Objavljeni radovi slijede njegovu znanstvenu preokupaciju i mogu se podijeliti u tematske cjeline: termodinamika, prijelaz topine i prijenos tvari, izmjenjivači topline, obnovljivi izvori energije, učinkovito korištenje energije te termotehnički i termoenergetski sustavi malih snaga. Voditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata, jednog tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta i jednog bilateralnog međunarodnog projekta, sve financirano od strane SIZ-a znanosti i Ministarstva znanosti ...RH, odnosno od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. Voditelj je jednog znanstvenoistraživačkog programa. Ističe se njegov višegodišnji rad u Laboratoriju Zavoda. Sudjelovao je s radovima i predavanjima na više od 100 kongresa i drugih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Stručna djelatnost; Vrlo je aktivan u izradi stručnih studija i projekata strojarskih termotehničkih i termoenergetskih instalacija. Teoretska znanja i veliko praktično iskustvo na proračunu, konstrukciji, eksploataciji termotehničkih i termoenergetskih sustava rezultirali su izradom brojnih kvalitetnih projekata i studija, od kojih je većina uspješno realizirana u praksi. Ukupna je stručna djelatnost iskazana putem: 16 objavljenih stručnih radova, 15 studija, rada na ispitivanjim i mjerenjima (14 radova) te kao suradnika i projektanta na 200 projekta. Objavljeni stručni radovi logičan su ostvaraj njegove znanstvene preokupacije.


Ostala djelatnost; Član je međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija, udruga i tijela (16), između ostalih član je Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član je Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva, član je Governing Board of International Solar Energy Society - ISES Europe, International Institute of Refrigeration IIR, Pariz i American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning, inc. ASHRAE, Atlanta. Član Int. Steering Committee of the World Renewable Energy Congress IX - 2006., Firenca (Italija), Int. Advisory Committee of the EuroSun 2006, Glasgow (Škotska) i Int. Advisory Committee of the EuroSun 2008, Lisabon (Portugal). 
Član je uredničkih kolegija više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih tijela časopisa (12); Sunčeva energija, Strojarstvo (2006. i 2007. urednik), Strojnički vestnik, EGE; Član je više znanstvenih i stručnih tijela domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova (31). Znanstveno-stručni je urednik Zbornika radova International Congress Energy and the Environment, Opatija, 1990., odnosno njegov glavni urednik od 1992. godine (8 puta). Autor je multiautorske knjige (12). 
Recenzent je devet knjiga, poglavlja u Tehničkoj enciklopediji te veći broj radova i članaka za znanstvene časopise, zbornike radova međunarodnih i domaćih kongresa i skupova. Bio je recenzent tri međunarodna znanstvena projekta te više projekata Ministarstva znanosti ...Republike Hrvatske. 
Na Tehničkom fakultetu vodio je ili je bio član niza stalnih i povremenih fakultetskih povjerenstava, a u dva mandata (1998. - 2002.) obnašao je funkciju dekana Fakulteta. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku i termotehniku. Danas je predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku. 
Tijekom 2001/2002. bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u dva mandata je bio podpredsjednik. Od 2005. predsjednik je Hrvatskog strojarskog i brodograđevnog inženjerskog saveza. U razdoblje od 2000. do 2003. godine bio je član nadzornog odbora poduzeća Metal Opatija. Od 1998. godine predsjednik je Skupštine Tehnološko inovacijskog centra u Rijeci kojeg je većinski vlasnik Sveučilište u Rijeci. Bio je član Upravnog vijeća Energetskog institute Hrvoje Požar u Zagrebu. U mandatnom razdoblju 2004.-2007. bio je član Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Član je Povjerenstva za infrastrukturu i predsjednik Povjerenstva za Energanu Sveučilišnog kampusa u Rijeci.
Dobitnik je više nagrada i priznanja: Nagrade grada Rijeke (1999.), Strukovno priznanje Hrvatskog energetskog društva (1999.), Godišnje nagrade Hrvoje Požar (2000.) i Godišnje državne nagrade za znanost (2001.)i Godišnje nagrade Rikard Podhorsky (2007.).
Govori engleski i talijanski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.
Oženjen je i otac dvaju sinova: Marko, mr.sc., dipl. ing. arhitekture i Daniel, diplomirani ekonomista. Supruga Maja S. Franković, afirmirana je likovna umjetnica i redoviti profesor na Akademiji za primjenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci, koja sada obnaša dužnost ministra savjetnika pri Stalnom predstavništvu RH u UNESCO-u u Parizu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

MOGUĆNOST PRIMJENE MODELA REGIONALINOG SPREMNIKA ZELENE ENERGIJE U OBLIKU ZELENOG VODIKA NA LOKALITETU TE PLOMIN
Batelić Jakov ; Roce Marino ; Franković Bernard
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
15. savjetovanje HRO CIGRE
Wastewater heat utilization through heat pumps: The case study of City of Rijeka
Đurđević, Dinko ; Balić, Dražen ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
A Comparative Study of Evolutionary and Search Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil
Glažar, Vladimir ; Perčić, Marko ; Marunić, Gordana ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Termodinamička analiza izmjene topline i prijenos tvari u rashladnom tornju
Šoić, Ivan ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016
Korištenje infracrvene termografije za poboljšanje energetske učinkovitosti opreme u procesnoj energetskoj industriji
Terlević, Aris ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016
Termodinamička analiza pločastog izmjenjivača topline
Vuletić, Stipe ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016
Comparison of boilers for treated and untreated waste
Janda, Martin ; Dlouhy, Tomas ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016
Renewable energy in Croatia: a review of present state and future development
Blecich, Paolo ; Petrić, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
11th ISES Eurosun Conference
Solarna energija u priobalnom području Republike Hrvatske – danas i sutra
Percic, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Experimental and numerical study of the compact heat exchanger with different microchannel shapes
Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Cylindrical particle modelling in pulverized coal and biomass co-firing process
Bonefačić, Igor ; Franković, Bernard ; Kazagić, Anes
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
A Comparative Study of Evolutionary Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil
Glažar, Vladimir ; Perčić, Marko ; Marunić, Gordana ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23. međunarodni simpozij i izložba o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - INTERKLIMA 2015
Multivariate Optimization of a Heat Exchanger with Microchannel Coil
Glažar, Vladimir ; Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
The 24th IIR International Congress of Refrigeration
Numerical Modelling of Thermal Comfort Conditions in an Indoor Space with Solar Radiation Sources
Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Dinamička simulacija trigeneracijskog sustava male snage s plinskim motorom i apsorpcijskim rashladnim uređajem
Glavan, Ivica ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
30th International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals
Utjecaj uvođenja obnovljivih izvora energije na održivi razvoj energetskih sustava Republike Hrvatske s osvrtom na emisije stakleničkih plinova
Franković, Bernard ; Blecich, Paolo ; Hustić, Andreja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Dan energije u Hrvatskoj - 24. forum
Numerical and Experimental Analysis of Fin and Tube Heat Exchanger
Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni kongres/International Congress Energija i okoliš (Energy and Environment) 2014 - Nove tehnologije u energetici i zaštiti okoliša (New Technologies in Energy Engineering and Environmental Protection)
Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries
Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Perčić, Marko ; Čavrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Energija i okoliš
Uredničke knjige, 2014.
Energija i okoliš 2014.
Uredničke knjige, 2014.
Solar Energy in Croatia - Current State and Future Development
Franković, Bernard ; Perčić, Marko ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
International Congress Energy and Environment, Opatija 2014.
Renewable energy in Croatia - The rapid increase in recent years
Blecich, Paolo ; Perčić, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2014.
OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE U INŽENJERSTVU MORSKE TEHNOLOGIJE - DANAS I SUTRA
Franković, Bernard ; Perčić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam Zlatko Winkler
SUNČEVA ENERGIJA U PRIOBALJNOM PODRUČJU
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam Zlatko Winkler
Energija i klimatske promjene - izazovi i izgledi politike EU
Bošnjaković, Branko ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
22. Forum: Dan energije u Hrvatskoj
Energy Efficiency HVAC System of the Croatian National Theatre Building in Rijeka
Franković, Bernard ; Franković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2013.
Offshore solar energy harnessing: A review of existing applications, future plans and possibilities
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Fourth conference on marine technology - In memoriam of the academician Zlatko Winkler
Termoelektrana Vlaška
Franković, Bernard ; Škopac, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini - Rijeka i industrijsko nasljeđe baština arhitekture i građevinarstva
Wind Energy Potential of the Croatian Islands and Sea
Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Fourth Conference on Marine Technology - In Memoriam of the academitian Zlatko winkler
ENERGY EFFICIENT HVAC SYSTEM FOR THE REGISTERED ARCHITECTURAL CULTURAL HERITAGE BUILDING
Franković, Bernard ; Blecich, Paolo ; Franković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2012, International Congress Energy and the Environment 2012
THE POSSIBILITY OF AN ADAPTIVE CONTROL OF COOLING-DEFROSTING CYCLE DEPENDING ON FROST CONDITIONS AT THE EVAPORATOR
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni Kongres energija i okoliš 2012
Energija i okoliš 2012
Uredničke knjige, 2012.
EuroSun2012: ISES Europe Solar Conference - Solar Energy for a Brighter Future - Conference proceedings
Uredničke knjige, 2012.
EuroSun 2012 - Book of Abstracts
Uredničke knjige, 2012.
Renewable Energy Challenges and Opportunities in the Adriatic Region
Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
EuroSun 2012 - International Solar Energy Conference
Obnovljivi izvori energije: Izazov i potreba u Jadranskom području
Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
DaNTe 2012 - Dani novih tehnologija
Towards a CO2 Free Future
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
HED 21. FORUM -Dan energije u Hrvatskoj
Towards a CO2-Free Future
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
HED 21. FORUM - Dan energije u Hrvatskoj
Influence of Low-Speed Marine Diesel Engine Settings on Waste Heat Availability
Senčić, Tomislav ; Račić, Nikola ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Strukovno organiziranje inženjera
Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
2. Međunarodni kongres - Dani inženjera strojarstva - 2nd International Congress - Mechanical Engineering Days
Experimental Analysis of Thermodynamical Properties of Fin-and-Tube and Heat Exchanger with Microchannel Coil
Glažar, Vladimir ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
21st. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING 10thconference on thermography
Utjecaj prisilne ventilacije na toplinsku udobnost i potrošnja energije za prostorno grijanje i hlađenje promatrane obiteljske kuće
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
21st International symposium on heating, refrigerating and air conditioning Interklima 2011
Korištenje otpadne topline apsorpcijskog rashladnog uređaja za pripremu tople vode
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
International Scientific Meeting of Gas Experts
Energy effcient HVAC system of the Croatian national theatre building in Rijeka
Franković, Bernard ; Franković, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Int. Conf. Energy Management in Cultural Heritage
Heat Transfer Analysis of the Compact Heat Exchanger with Different Microchannel Geometry
Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
The 23rd IIR International Congress of Refrigeration - Refrigeration for Sustainable Development
Financial viability of energy efficiency measures for single-family houses in three urban areas of Europe
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard ; Arbula, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
ISES Solar World Congress
Peter Salcher & Ernst Mach - A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja
Uredničke knjige, 2011.
Termodinamka nadzvučnog strujanja
Franković, Bernard
Poglavlja u knjigama, 2011.
Ruđer Bošković (1711 - 1787) Scientist and Humanist
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Josef Ressel: 1793 - 1857
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Heat Transfer Analysis of Fin-and-Tube Heat Exchanger Using Fluid-Solid Interaction
Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Fućak Sanjin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
International Congress Energy and the Environment 2010, Symposium HEAT-SET 2010
Passive Solar House in Croatia
Blecich Paolo ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings
Low temperature solar thermal domestic hot water potential of Croatia’s Islands and Coastal Regions
Pichler, Martin Felix ; Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings
Pedeset godina Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Energy and the Environment, Energy and Climate, Opatija 2010, Vol. I.
Uredničke knjige, 2010.
Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall
Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Transient two-dimensional model of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Prediction of an effective cooling output of the fin-and-tube heat exchanger under frosting conditions
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height
Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th International symposium and exibition of heating, refrigerating and air conditioning - Scientific Section - Fran Bošnjaković Day
Trigeneration Energy System for the Campus of the University of Rijeka
Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics
Mogući scenariji primjene obnovljivih izvora energije u priobalju i na otocima
Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji
Low temperature solar thermal potential for DHW purposes on the islands of Primorsko-Goranska County
Pichler, Martin ; Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji
Pasivna solarna kuća za priobalje i otoke
Franković, Bernard ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji
Interdisciplinarna istraživanja su nužnost daašnje znanosti
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Sto pedeset godina visokog tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Heat Transfer Analysis of Heating Plate with Multiple Heat Sources
Blecich, Paolo ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Application of infrared camera in thermal engineering
Blecich, Paolo ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Application Possibilities and Limitations for Absorption Chillers and Heat Pumps
Božunović, Aleksandar ; Franković, Bernard ; Pavković, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
23rd International Scientific Meeting of Gas Experts
Termoenergetska analiza komunalnog energetskog sustava pogonjenog prirodnim plinom za područje DPU-a Kampus Trsat-KBC Sušak u Rijeci
Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana, Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
23rd International Scientific Meeting of Gas Experts
Doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova suradnjom poduzetnika i znanstvenika – projekt "REGENER"
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard ; Schnitzer, Hans
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2008
Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj – danas i u budućnosti
Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Lenić Kristian ; Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2008
Numerical analysis of thermal comfort parameters in an office - zonal and CFD model comparison
Wolf, Igor ; Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Vialle, Pierre-Jean ; Altazin, Marc
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International Congress "Energy and the Environment 2008"
Vjetroturbina male snage u mlaznici za primjenu u priobalju i na otocima
Franković, Bernard ; Vrsalović, Ivan ; Viličić, Ivan ; Bonefačić, Igor ; Lenić, Kristian ; Wolf, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces
Dragičević, Viktor ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak I
Uredničke knjige, 2008.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak II
Uredničke knjige, 2008.
Trigeneration system for the University campus of Rijeka
Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana, Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International Congress Energy and the Environment 2008
Heat transfer analysis of flat and louvered fin-and-tube heat exchangers using CFD
Čarija, Zoran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2008)
Zlatna obljetnica - 50 godina časopisa Strojarstvo
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Mathematical modelling of frost layer growth in a fin-and-tube heat exchanger
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technolgies
Numerical Modelling Of Temperature And Air Flow Distribution In Enclosed Room
Bonefačić, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Glažar, Vladimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technologies
Obnovljivi izvori energije u sustavima inženjerstva morske tehnologije
Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Bonefačić Igor ; Wolf Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru
Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj Energija i zaštita okoliša, Opatija 2006.
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Nakon 25 godina nađena nova primjena Stirling-Kolinovog stroja
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Analysis of the influence of operating conditions and geometric parameters on heat transfer in water-paraffin shell-and-tube latent thermal energy storage unit
Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 1re partie: Modélisation
Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romuald ; Bailly, Andre ; Navarro, Jean-Michel
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 2e partie: Résultats et comparaisons
Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romuald ; Bailly, Andre ; Navarro, Jean-Michel
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak I
Uredničke knjige, 2006.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak II
Uredničke knjige, 2006.
Unsteady heat and mass transfer during frost formation in a fin-and-tube heat exchanger
Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Energy and the Environment 2006 / Energija i okoliš 2006
Optimisation of a cogeneration plant using pinch method
Dragičević, Viktor ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
ENERGIJA I OKOLIŠ 2006
Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez - jučer, danas i sutra
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Vjetroturbina u mlaznici zakretne i fiksne izvedbe
Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Energy and the Environment 2006
A Study of Transient Phase-Change Heat Transfer During Charging and Discharging of the Latent Thermal Energy Storage Unit
Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
5th ISES Europe Solar Conference EuroSun 2004
Zaštitno-energetske vjetroturbine u sapnici
Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004
Postupci sprječavanja hidrauličkih udara u sustavu cjevovoda rashladnog tornja
Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004
Analiza potrošnje energije u uslužnim djelatnostima na otocima Primorsko goranske županije
Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak I
Uredničke knjige, 2004.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak II
Uredničke knjige, 2004.
Analiza prijelaza topline na valovitom lamelnom orebrenju izmjenjivača topline
Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romualad ; Bailly, Andre
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu
Baltić, Andrija ; Franković, Bernard ; Getliher, Alojz ; Karlović, Ksenija ; Linardić, Ive ; Luketa, Dario ; Luketa, Vitomir ; Šarić, Goran ; Vršek, Ines ; Župan, Željko
, 2003.
Numerical analysis of free convection in a solar collector with non-uniform boundary condition
Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
The 4th ISES Europe Solar Congress EuroSun 2002
Novi model vjetroturbine u sapnici
Vrsalović, Ivan ; Bonefačić, Igor ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002
A General Model for Plate Heat Exchanger Performances Prediction
Jurkowski, R. ; Bailly, A. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002
Free convection heat looses in a flat plate solar collector
Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002
Industrial Approach for CFD Modelling Applications for Air-conditioning and Heat Exchanger Systems
Rutman, E., Fournier, F. ; Jurkowski, R. ; Bailly, A. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak I.
Uredničke knjige, 2002.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak II.
Uredničke knjige, 2002.
Experimental pilot plant of the self-reproducing solar power station
Morinaga, Haruhiko ; Tomozane, S. ; Tomiyama, S. ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian ; Zulim, I. ; Jurišić, M
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
The 4th ISES Europe Solar Congress EuroSun 2002
Solar energy demonstration zones in the Dalmatian region
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
New high profitable wind turbines
Franković, Bernard ; Vrsalović Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Analiza energetske potrošnje kućanstava Primorsko-goranske županije
Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
XV. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin
Istraživanja i razvoj tehnologije vodika
Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Energy and the Environment 2000 / Energija i okoliš 2000
An analysis of phase change heat transfer in a solar thermal energy store
Trp, Anica ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
ISES 1999 Solar World Congress "Solar is renewable"
SOLAR ENERGY DEMONSTRATION ZONES IN THE DALMATIAN REGION
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
World Renewable Energy Congress VI
NEW HIGH PROFITABLE WIND TURBINES
Franković, Bernard ; Vrsalović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
World Renewable Energy Congress VI
Determination of Households Energy Consumption as a Part oif Regional Energy Planing
Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
CONTROL STRATEGY FOR CONTINUOSLY VARIABLE PIPES LENGTH OF THE INTAKE MANIFOLD
Medica, Vladimir ; Čarija, Zoran ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
SEOUL 2000 FISITA World Automotive Congress
Wind Energy Demonstration Zones in the Dalmatian Region
Hrastnik, Branimir ; Horváth, László ; Rajković, Dorijan ; Franković, Bernard ; Miščević, Ljubomir ; Vujčić, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Third ISES Europe Solar Congress EUROSUN 2000
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000, svezak I
Uredničke knjige, 2000.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000., svezak II
Uredničke knjige, 2000.
O četrdesetoj obljetnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu
Baltić, Andrija ; Franković, Bernard ; Getliher, Alojz ; Karlović, Ksenija ; Linardić, Ive ; Luketa, Vitomir ; Šarić, Goran ; Šarić, Tomislav ; Vršek, Ines ; Župan, Željko
, 2000.
Nonconventional Energy Supply System for a High Category Hotel
Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98
Long-therm Operation Experiences with Large-scale Solar Systems on Slovenian and Croatian Coastal Region
Arkar, Ciril ; Medved, Sašo ; Novak, Peter ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98
Sensitivity Analysis Taking into Consideration the Lowest Energy Cost from a Combined System of Consumptional Water Heating
Medica, Vladimir ; Franković, Bernard ; Pavković, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98
Thermal Utilisation of Solar Energy - Croatian National Energy Program SUNEN, 1998-2010
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Jedriško, Claudia
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program
Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
2nd ISES Europe Solar Congress : EuroSun 98
The Analysis of PV Power Supply Availability Using the Referent Year Data
Medica, Vladimir ; Jurin, Goran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98
Croatian National Solar Energy Programme - SUNEN
Franković, Bernard
Stručni radovi, 1999.
The possibility of energy saving in space heating using mobile window insulation
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
15th International Symposium and exhibition of heating, refrigerating and air conditioning Interklima '99
Croatian National Energy Programme - SUNEN
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Stručni radovi, 1999.
Possible Renewable Energy Usage in Croatian Adriatic Coastal Zone and Sub-sea
Čalić, Bruno ; Franković, Bernard ; Fafandjel, Nikša ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
ISES Solar World Congress
SUNEN - Croatian National Solar Energy Program: a Review
Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Symposium New and Renewable Energies and Stirling Engines
A Monovalent Heat Pump Installation for Hotels of High Category
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
The 3rd International Symposium Power and Process Plants
Optimizacija termoenergetskog sustava za potrebe hotela visoke kategorije
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian ; Žaja, Damir
Stručni radovi, 1998.
Heat Pump as a Part of Total Energy System
Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Cerović, Zdenko ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
3rd International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings - SITHOK-3
Comparison of the Performance of a CIAT Chiller Operating with R 22 and R 407C Fitted with EXEL Plate Exchangers
Bailly, A. ; Jurkowski, R. ; Dessaud, F. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Congress Energy and the Environment
Toward Low NOx Hydrogen Fueled Internal Combustion Engine
Medica, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
The 12th World Hydrogen Energy Conference Hydrogen Energy Progress XII
Toward low NOx hydrogen fueled internal combustion engine
Medica, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
12th World Hydrogen Energy Conference
The analysis of PV power supply availability using the referent year data
Medica, Vladimir ; Jurin, Goran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Second International ISES Europe Solar Congress
Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Congress Energy and the Environment
Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke
Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Boris ; Urli, Natko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
16. Međunarodni kongres "Energija i okoliš"
SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program
Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1998.
The second (ISES) Europe Solar Congress : EUROSUN '98
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak I
Uredničke knjige, 1998.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak II
Uredničke knjige, 1998.
SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti
Hrastnik, Branimir ; Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Horvath, Laszlo ; Jedriško, Claudia ; Lenić, Kristian ; Medica, Vladimir ; Miščević, Ljubomir ; Pavković, Branimir ; Spinčić, Damir ; Staničić, Luka ; Trp, Anica ; Urli, Natko ; Viličić, Ivan ; Vujčić, Ranko ; Žaja, Damir ; Žibrat, Zvonimir
Autorske knjige, 1998.
4.2.1. Žuvela I., Franković B., Bošnjaković B.: Studija izvodljivosti Županijskog centra za održivi razvoj
Bošnjaković, Branko ; Črnjar, Mladen ; Franković, Bernard ; Žuvela, Ivo
, 1998.
Heat transfer analysis of the solar greenhouse's rock bed thermal storage unit
Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
7th International Conference on Solar Energy at High Latitudes NORTH SUN '97
HEAT TRANSFER ANALYSIS OF THE ROCK BED THERMAL STORAGE UNIT IN A SOLAR ENERGY SYSTEM
Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Živković, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings
TOTALNI ENERGETSKI SUSTAV ZA AUTONOMNU ENERGETSKU OPSKRBU HOTELA U JADRANSKOM PRIOBALJU I NA OTOCIMA
Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Valenčić, Mirko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Međunarodni stručno-znanstveni simpozij
AN AUTONOMOUS TOTAL ENERGY SUPPLY SYSTEM FOR THE HOTELS ON THE ADRIATIC COAST
Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
2nd International Conference Electrical Equipment Diagnosis and Electrical Energy Quality
Slobodna konvekcija u prostoru omeđenom horizontalnim kanalom i cijevi
Ničeno, Bojan ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
AN ANALYSIS OF THE SENSIBLE HEAT REGENERATIVE EXCHANGER IN A SOLAR THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM
Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
ISES 1997 Solar World Congress
NUMERICAL ANALISYS OF FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER IN COMPACT HEAT EXCHANGERS FOR LAMINAR AND TRANSITIONAL FLOW REGIME
Ničeno, Bojan ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Interklima "97 - 14. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji
Centar za proizvodnju povrća i ukrasnog bilja u Plominskom zaljevu, knjiga 1
Aničić, Branka ; Ban, Dean ; Borošić, Josip ; Đurinić, Branko ; Ćurlin, Krešimir ; Franković, Bernard ; Gulić, Zdravko ; Karlović, Ksenija ; Kurtela, Mihaela ; Linardić, Ive ; Luketa, Dario ; Luketa, Vitomir ; Vršek, Ines ; Šarić, Tomislav ; Višković, Orestino
, 1997.
Energetska valorizacija krutog komunalnog otpada sjevernojadranskog primorja
Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
IVth International Symposium Waste Management - Zagreb '96
Heat and mass transfer analysis at rotary regenerator for use of waste heat from the smoke gases
Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.
Influence of electric power station operational conditions on low-temperature corrosion appearance in rotary heat regenerator
Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Energy and the Environment 1996 / Energija i okoliš 1996
A NUMERICAL STUDY OF ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES FOR COMPACT HEAT EXCHANGERS
Ničeno, Bojan ; Nobile, Enrico ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Međunarodni kongres ENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA - XV. znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša
ENERGY OPTIMISATION OF THE MODULAR GREENHOUSE FOR THE NORTH ADRIATIC CLIMATIC CONDITIONS
Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Živković, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Eurosun'96 - 10. Internationales Sonnenforum
Analiza utjecaja pogonskih uvjeta na pojavu niskotemperaturne korozije kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane
Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
2nd International Scientific Symposium Power and Process Plants
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak I
Uredničke knjige, 1996.
Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak II
Uredničke knjige, 1996.
Infrared thermography as a support for temperature distribution determination during the welding process
Franković, Bernard ; Samardžić, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1996.
Eurotherm-Quantitative infrared thermography - QIRT'96
The effect of the heat conduction on rotary heat exchanger performance - a three-dimensional model
Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1995.
13th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima '95
Energija i zaštita okoliša, I. dio
Uredničke knjige, 1994.
Energija i zaštita okoliša, II. dio
Uredničke knjige, 1994.
Heat transfer analysis in dry rotary heat exchanger
Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.
Analiza izmjene topline u suhom rotirajućem regeneratoru topline
Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.
Numeričko simuliranje niskotemperaturne korozije kod rotirajućih regeneratora topline
Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1992.
Energy and the Environment / Energija i zaštita čovjekove okoline
Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline s nehigroskopnom akumulacijskom masom
Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
Obrada klima karakteristika područja kao preduvjet primjeni obnovljivih izvora energije u sustavima za zagrijavanje
Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
Energija i zaštita čovjekove okoline, knjiga sažetaka
Uredničke knjige, 1992.
Energija i zaštita čovjekove okoline, I. dio
Uredničke knjige, 1992.
Energija i zaštita čovjeklove okoline, II. dio
Uredničke knjige, 1992.
Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana
Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Mastrović, Margita ; Trp, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Zagrijavanje plastenika biomasom
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Milotić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Energetski sustav za područje Općine Rijeka
Franković, Bernard ; Črnjar, Mladen ; Saršon, Miljenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Analiza higroskopnog sloja višeslojnog materijala akumulacijske mase vlažnog rotirajućeg regeneratora
Pirš, Jože ; Pomenić, Loreta ; Franković, Bernard ; Zalar, Anton
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline
Franković, Bernard
Doktorske disertacije, 1989.
Waste Incineration - New Nonconventional Energy Source in Tourist Facility
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Poglavlja u knjigama, 1987.
Mogućnosti zamjene postojećih izvora energije inkubatorske stanice nekonvencionalnim
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Milotić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1986.
Termodinamička analiza toplinskog učina pločastog ogrijevnog tijela uz prisilnu konvekciju
Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.
Mogućnosti pirolitičkog spaljivanja otpada, kao energetska i ekološka alternativa u turističkim objektima
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.
An Analysis of the Thermal Efficiency and Pressure Drop in a Rotating Heat Exchanger
Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1984.
7th Int. Conf. VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning
Influence of the Architectural Factors on Energy Conservation and Passive Solar Heating of Building
Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1984.
7th International Conference VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning
Thermal Analysis of Regenerators Performances ; Nonhygroscopic and Hygroscopic Matrix Material
Franković, Bernard
, 1981.
Ekonomska rentabilnost primjene rotirajućeg regeneratora topline male akumulacijske mase
Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1978.
Analiza izmjene topline u regeneratorima topline
Franković, Bernard
Magistarski radovi, 1978.
Konstrukcija brodskog diesel motora s protuhodnim klipovima - tip Doxford
Franković, Bernard
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1971.