Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

prof. dr. sc. Bernard Franković

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Tehnički fakultet u Puli

Nastava

preddiplomski

diplomski

preddiplomski

cjeloživotno učenje

Životopis

Bernard Franković podrijetlom je iz primorskoga, liburnijskog dijela Istre. Rođen je 19. kolovoza 1946. godine u Rijeci. Po nacionalnosti je hrvat. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Brseču, Mošćeničkoj Dragi i Rijeci. Diplomirao je 1971. godine na Strojarskom fakultetu u Rijeci stekavši zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. Tijekom studija četiri je puta bio nagrađivan (tri fakultetske nagrade i rektorova nagrada). Kao student obavio je stručnu praksu u razvojno-istraživačkom centru tvornice Ignis, Varese, Italija, pohađao tečajeve talijanskog i engleskog jezika na Universita'degli studi di Milano, Italija i Nulamore University u Dublinu, Irska. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti, a na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti. Znanstveno se usavršavao na Bogazici University u Istambulu (1980. god.) i u SAD na Boston University, City University of New York, University of Minnesota, Minneapolis i Columbia University, New York (1981./82. - Fulbrightova stipendija).
Nastavna i znanstveno-nastavna djelatnost; 20. siječnja 1972. godine izabran je na Strojarskobrodograđevnom fakultetu u Rijeci (danas Tehnički fakultet) za asistenta za predmete iz znanstvene grane Termodinamika sveučilišnoga dodiplomskog studija strojarstva i brodogradnje. Tijekom trideset i šest godina rada na Tehničkom fakultetu, postupno u svim nastavnim i znanstvenonastavnim zvanjima do redovitog profesora uključen je u nastavu na sve tri razine studija: na poslijediplomskom znanstvenom studiju, na sveučilišnim dodiplomskim studijima i na stručnom dodiplomskom studiju strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike.
Brine se o odgoju mladih kadrova; na znanstvenom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske ima 6 znanstvenih novaka koji su uključeni i u nastavu, mentor je za izradu diplomskoga rada, magistarskoga rada i doktorske disertacije.
Znanstvena djelatnost; Ukupna znanstvena djelatnost iskazana je putem: magisterija, doktorske disertacije, 100 objavljena znanstvena rada, te rada u istraživačkim timovima više znanstvenih projekata. Objavljeni radovi slijede njegovu znanstvenu preokupaciju i mogu se podijeliti u tematske cjeline: termodinamika, prijelaz topine i prijenos tvari, izmjenjivači topline, obnovljivi izvori energije, učinkovito korištenje energije te termotehnički i termoenergetski sustavi malih snaga. Voditelj je više znanstvenoistraživačkih projekata, jednog tehnologijskog istraživačko-razvojnog projekta i jednog bilateralnog međunarodnog projekta, sve financirano od strane SIZ-a znanosti i Ministarstva znanosti ...RH, odnosno od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. Voditelj je jednog znanstvenoistraživačkog programa. Ističe se njegov višegodišnji rad u Laboratoriju Zavoda. Sudjelovao je s radovima i predavanjima na više od 100 kongresa i drugih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Stručna djelatnost; Vrlo je aktivan u izradi stručnih studija i projekata strojarskih termotehničkih i termoenergetskih instalacija. Teoretska znanja i veliko praktično iskustvo na proračunu, konstrukciji, eksploataciji termotehničkih i termoenergetskih sustava rezultirali su izradom brojnih kvalitetnih projekata i studija, od kojih je većina uspješno realizirana u praksi. Ukupna je stručna djelatnost iskazana putem: 16 objavljenih stručnih radova, 15 studija, rada na ispitivanjim i mjerenjima (14 radova) te kao suradnika i projektanta na 200 projekta. Objavljeni stručni radovi logičan su ostvaraj njegove znanstvene preokupacije.


Ostala djelatnost; Član je međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija, udruga i tijela (16), između ostalih član je Znanstvenog savjeta za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član je Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva, član je Governing Board of International Solar Energy Society - ISES Europe, International Institute of Refrigeration IIR, Pariz i American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning, inc. ASHRAE, Atlanta. Član Int. Steering Committee of the World Renewable Energy Congress IX - 2006., Firenca (Italija), Int. Advisory Committee of the EuroSun 2006, Glasgow (Škotska) i Int. Advisory Committee of the EuroSun 2008, Lisabon (Portugal). 
Član je uredničkih kolegija više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih tijela časopisa (12); Sunčeva energija, Strojarstvo (2006. i 2007. urednik), Strojnički vestnik, EGE; Član je više znanstvenih i stručnih tijela domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova (31). Znanstveno-stručni je urednik Zbornika radova International Congress Energy and the Environment, Opatija, 1990., odnosno njegov glavni urednik od 1992. godine (8 puta). Autor je multiautorske knjige (12). 
Recenzent je devet knjiga, poglavlja u Tehničkoj enciklopediji te veći broj radova i članaka za znanstvene časopise, zbornike radova međunarodnih i domaćih kongresa i skupova. Bio je recenzent tri međunarodna znanstvena projekta te više projekata Ministarstva znanosti ...Republike Hrvatske. 
Na Tehničkom fakultetu vodio je ili je bio član niza stalnih i povremenih fakultetskih povjerenstava, a u dva mandata (1998. - 2002.) obnašao je funkciju dekana Fakulteta. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku i termotehniku. Danas je predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku. 
Tijekom 2001/2002. bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u dva mandata je bio podpredsjednik. Od 2005. predsjednik je Hrvatskog strojarskog i brodograđevnog inženjerskog saveza. U razdoblje od 2000. do 2003. godine bio je član nadzornog odbora poduzeća Metal Opatija. Od 1998. godine predsjednik je Skupštine Tehnološko inovacijskog centra u Rijeci kojeg je većinski vlasnik Sveučilište u Rijeci. Bio je član Upravnog vijeća Energetskog institute Hrvoje Požar u Zagrebu. U mandatnom razdoblju 2004.-2007. bio je član Savjeta Sveučilišta u Rijeci. Član je Povjerenstva za infrastrukturu i predsjednik Povjerenstva za Energanu Sveučilišnog kampusa u Rijeci.
Dobitnik je više nagrada i priznanja: Nagrade grada Rijeke (1999.), Strukovno priznanje Hrvatskog energetskog društva (1999.), Godišnje nagrade Hrvoje Požar (2000.) i Godišnje državne nagrade za znanost (2001.)i Godišnje nagrade Rikard Podhorsky (2007.).
Govori engleski i talijanski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.
Oženjen je i otac dvaju sinova: Marko, mr.sc., dipl. ing. arhitekture i Daniel, diplomirani ekonomista. Supruga Maja S. Franković, afirmirana je likovna umjetnica i redoviti profesor na Akademiji za primjenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci, koja sada obnaša dužnost ministra savjetnika pri Stalnom predstavništvu RH u UNESCO-u u Parizu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

MOGUĆNOST PRIMJENE MODELA REGIONALINOG SPREMNIKA ZELENE ENERGIJE U OBLIKU ZELENOG VODIKA NA LOKALITETU TE PLOMIN

Batelić Jakov ; Roce Marino ; Franković Bernard
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
15. savjetovanje HRO CIGRE

Wastewater heat utilization through heat pumps: The case study of City of Rijeka

Đurđević, Dinko ; Balić, Dražen ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

A Comparative Study of Evolutionary and Search Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil

Glažar, Vladimir ; Perčić, Marko ; Marunić, Gordana ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Termodinamička analiza izmjene topline i prijenos tvari u rashladnom tornju

Šoić, Ivan ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016

Korištenje infracrvene termografije za poboljšanje energetske učinkovitosti opreme u procesnoj energetskoj industriji

Terlević, Aris ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016

Termodinamička analiza pločastog izmjenjivača topline

Vuletić, Stipe ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016

Comparison of boilers for treated and untreated waste

Janda, Martin ; Dlouhy, Tomas ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Congress Energy and the Environment 2016

Renewable energy in Croatia: a review of present state and future development

Blecich, Paolo ; Petrić, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
11th ISES Eurosun Conference

Solarna energija u priobalnom području Republike Hrvatske – danas i sutra

Percic, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Experimental and numerical study of the compact heat exchanger with different microchannel shapes

Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Cylindrical particle modelling in pulverized coal and biomass co-firing process

Bonefačić, Igor ; Franković, Bernard ; Kazagić, Anes
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

A Comparative Study of Evolutionary Algorithms for Optimization of Heat Exchanger with Microchannel Coil

Glažar, Vladimir ; Perčić, Marko ; Marunić, Gordana ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23. međunarodni simpozij i izložba o grijanju, hlađenju i klimatizaciji - INTERKLIMA 2015

Multivariate Optimization of a Heat Exchanger with Microchannel Coil

Glažar, Vladimir ; Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
The 24th IIR International Congress of Refrigeration

Numerical Modelling of Thermal Comfort Conditions in an Indoor Space with Solar Radiation Sources

Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Dinamička simulacija trigeneracijskog sustava male snage s plinskim motorom i apsorpcijskim rashladnim uređajem

Glavan, Ivica ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
30th International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals

Utjecaj uvođenja obnovljivih izvora energije na održivi razvoj energetskih sustava Republike Hrvatske s osvrtom na emisije stakleničkih plinova

Franković, Bernard ; Blecich, Paolo ; Hustić, Andreja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Dan energije u Hrvatskoj - 24. forum

Numerical and Experimental Analysis of Fin and Tube Heat Exchanger

Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni kongres/International Congress Energija i okoliš (Energy and Environment) 2014 - Nove tehnologije u energetici i zaštiti okoliša (New Technologies in Energy Engineering and Environmental Protection)

Heat transfer analysis of fin-and-tube heat exchangers with flat and louvered fin geometries

Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Perčić, Marko ; Čavrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Energija i okoliš


Uredničke knjige, 2014.

Energija i okoliš 2014.


Uredničke knjige, 2014.

Solar Energy in Croatia - Current State and Future Development

Franković, Bernard ; Perčić, Marko ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
International Congress Energy and Environment, Opatija 2014.

Renewable energy in Croatia - The rapid increase in recent years

Blecich, Paolo ; Perčić, Marko ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2014.

OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE U INŽENJERSTVU MORSKE TEHNOLOGIJE - DANAS I SUTRA

Franković, Bernard ; Perčić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam Zlatko Winkler

SUNČEVA ENERGIJA U PRIOBALJNOM PODRUČJU

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam Zlatko Winkler

Energija i klimatske promjene - izazovi i izgledi politike EU

Bošnjaković, Branko ; Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
22. Forum: Dan energije u Hrvatskoj

Energy Efficiency HVAC System of the Croatian National Theatre Building in Rijeka

Franković, Bernard ; Franković, Marko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Offshore solar energy harnessing: A review of existing applications, future plans and possibilities

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Fourth conference on marine technology - In memoriam of the academician Zlatko Winkler

Termoelektrana Vlaška

Franković, Bernard ; Škopac, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini - Rijeka i industrijsko nasljeđe baština arhitekture i građevinarstva

Wind Energy Potential of the Croatian Islands and Sea

Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Fourth Conference on Marine Technology - In Memoriam of the academitian Zlatko winkler

ENERGY EFFICIENT HVAC SYSTEM FOR THE REGISTERED ARCHITECTURAL CULTURAL HERITAGE BUILDING

Franković, Bernard ; Blecich, Paolo ; Franković, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2012, International Congress Energy and the Environment 2012

THE POSSIBILITY OF AN ADAPTIVE CONTROL OF COOLING-DEFROSTING CYCLE DEPENDING ON FROST CONDITIONS AT THE EVAPORATOR

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Međunarodni Kongres energija i okoliš 2012

Energija i okoliš 2012


Uredničke knjige, 2012.

EuroSun2012: ISES Europe Solar Conference - Solar Energy for a Brighter Future - Conference proceedings


Uredničke knjige, 2012.

EuroSun 2012 - Book of Abstracts


Uredničke knjige, 2012.

Renewable Energy Challenges and Opportunities in the Adriatic Region

Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
EuroSun 2012 - International Solar Energy Conference

Obnovljivi izvori energije: Izazov i potreba u Jadranskom području

Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
DaNTe 2012 - Dani novih tehnologija

Towards a CO2 Free Future

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
HED 21. FORUM -Dan energije u Hrvatskoj

Towards a CO2-Free Future

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2012.
HED 21. FORUM - Dan energije u Hrvatskoj

Influence of Low-Speed Marine Diesel Engine Settings on Waste Heat Availability

Senčić, Tomislav ; Račić, Nikola ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Strukovno organiziranje inženjera

Franković, Bernard
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
2. Međunarodni kongres - Dani inženjera strojarstva - 2nd International Congress - Mechanical Engineering Days

Experimental Analysis of Thermodynamical Properties of Fin-and-Tube and Heat Exchanger with Microchannel Coil

Glažar, Vladimir ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
21st. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING 10thconference on thermography

Utjecaj prisilne ventilacije na toplinsku udobnost i potrošnja energije za prostorno grijanje i hlađenje promatrane obiteljske kuće

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
21st International symposium on heating, refrigerating and air conditioning Interklima 2011

Korištenje otpadne topline apsorpcijskog rashladnog uređaja za pripremu tople vode

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
International Scientific Meeting of Gas Experts

Energy effcient HVAC system of the Croatian national theatre building in Rijeka

Franković, Bernard ; Franković, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Int. Conf. Energy Management in Cultural Heritage

Heat Transfer Analysis of the Compact Heat Exchanger with Different Microchannel Geometry

Glažar, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
The 23rd IIR International Congress of Refrigeration - Refrigeration for Sustainable Development

Financial viability of energy efficiency measures for single-family houses in three urban areas of Europe

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard ; Arbula, Andrea
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
ISES Solar World Congress

Peter Salcher & Ernst Mach - A Successful Teamwork/Uspješna timska suradnja


Uredničke knjige, 2011.

Termodinamka nadzvučnog strujanja

Franković, Bernard
Poglavlja u knjigama, 2011.

Ruđer Bošković (1711 - 1787) Scientist and Humanist

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Josef Ressel: 1793 - 1857

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Heat Transfer Analysis of Fin-and-Tube Heat Exchanger Using Fluid-Solid Interaction

Čarija, Zoran ; Franković, Bernard ; Fućak Sanjin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
International Congress Energy and the Environment 2010, Symposium HEAT-SET 2010

Passive Solar House in Croatia

Blecich Paolo ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings

Low temperature solar thermal domestic hot water potential of Croatia’s Islands and Coastal Regions

Pichler, Martin Felix ; Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Eurosun 2010, International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings

Pedeset godina Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Energy and the Environment, Energy and Climate, Opatija 2010, Vol. I.


Uredničke knjige, 2010.

Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall

Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Transient two-dimensional model of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Prediction of an effective cooling output of the fin-and-tube heat exchanger under frosting conditions

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height

Čarija, Zoran ; Pavković, Branimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th International symposium and exibition of heating, refrigerating and air conditioning - Scientific Section - Fran Bošnjaković Day

Trigeneration Energy System for the Campus of the University of Rijeka

Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
6th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics

Mogući scenariji primjene obnovljivih izvora energije u priobalju i na otocima

Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji

Low temperature solar thermal potential for DHW purposes on the islands of Primorsko-Goranska County

Pichler, Martin ; Fućak, Sanjin ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji

Pasivna solarna kuća za priobalje i otoke

Franković, Bernard ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji

Interdisciplinarna istraživanja su nužnost daašnje znanosti

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Sto pedeset godina visokog tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Heat Transfer Analysis of Heating Plate with Multiple Heat Sources

Blecich, Paolo ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Application of infrared camera in thermal engineering

Blecich, Paolo ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Application Possibilities and Limitations for Absorption Chillers and Heat Pumps

Božunović, Aleksandar ; Franković, Bernard ; Pavković, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
23rd International Scientific Meeting of Gas Experts

Termoenergetska analiza komunalnog energetskog sustava pogonjenog prirodnim plinom za područje DPU-a Kampus Trsat-KBC Sušak u Rijeci

Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana, Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
23rd International Scientific Meeting of Gas Experts

Doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova suradnjom poduzetnika i znanstvenika – projekt "REGENER"

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard ; Schnitzer, Hans
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2008

Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj – danas i u budućnosti

Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Lenić Kristian ; Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor ; Blecich, Paolo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Međunarodni kongres Energija i okoliš 2008

Numerical analysis of thermal comfort parameters in an office - zonal and CFD model comparison

Wolf, Igor ; Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Vialle, Pierre-Jean ; Altazin, Marc
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International Congress "Energy and the Environment 2008"

Vjetroturbina male snage u mlaznici za primjenu u priobalju i na otocima

Franković, Bernard ; Vrsalović, Ivan ; Viličić, Ivan ; Bonefačić, Igor ; Lenić, Kristian ; Wolf, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces

Dragičević, Viktor ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak I


Uredničke knjige, 2008.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2008, svezak II


Uredničke knjige, 2008.

Trigeneration system for the University campus of Rijeka

Franković, Bernard ; Dubrović, Žarko ; Jurdana, Bojan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
International Congress Energy and the Environment 2008

Heat transfer analysis of flat and louvered fin-and-tube heat exchangers using CFD

Čarija, Zoran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
6th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2008)

Zlatna obljetnica - 50 godina časopisa Strojarstvo

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Mathematical modelling of frost layer growth in a fin-and-tube heat exchanger

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technolgies

Numerical Modelling Of Temperature And Air Flow Distribution In Enclosed Room

Bonefačić, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Glažar, Vladimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Heat-SET 2007 conference: Heat transfer in components and systems for sustainable energy technologies

Obnovljivi izvori energije u sustavima inženjerstva morske tehnologije

Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Bonefačić Igor ; Wolf Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
II. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj Energija i zaštita okoliša, Opatija 2006.

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Nakon 25 godina nađena nova primjena Stirling-Kolinovog stroja

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Analysis of the influence of operating conditions and geometric parameters on heat transfer in water-paraffin shell-and-tube latent thermal energy storage unit

Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 1re partie: Modélisation

Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romuald ; Bailly, Andre ; Navarro, Jean-Michel
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Performances thermiques des échangeurs a tube et ailettes 2e partie: Résultats et comparaisons

Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romuald ; Bailly, Andre ; Navarro, Jean-Michel
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak I


Uredničke knjige, 2006.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2006, svezak II


Uredničke knjige, 2006.

Unsteady heat and mass transfer during frost formation in a fin-and-tube heat exchanger

Lenić, Kristian ; Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Energy and the Environment 2006 / Energija i okoliš 2006

Optimisation of a cogeneration plant using pinch method

Dragičević, Viktor ; Prelec, Zmagoslav ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
ENERGIJA I OKOLIŠ 2006

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez - jučer, danas i sutra

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Vjetroturbina u mlaznici zakretne i fiksne izvedbe

Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Energy and the Environment 2006

A Study of Transient Phase-Change Heat Transfer During Charging and Discharging of the Latent Thermal Energy Storage Unit

Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
5th ISES Europe Solar Conference EuroSun 2004

Zaštitno-energetske vjetroturbine u sapnici

Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor ; Wolf, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004

Postupci sprječavanja hidrauličkih udara u sustavu cjevovoda rashladnog tornja

Vrsalović, Ivan ; Franković, Bernard ; Bonefačić, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004

Analiza potrošnje energije u uslužnim djelatnostima na otocima Primorsko goranske županije

Trp, Anica ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Energy and the Environment 2004 / Energija i okoliš 2004

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak I


Uredničke knjige, 2004.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2004, svezak II


Uredničke knjige, 2004.

Analiza prijelaza topline na valovitom lamelnom orebrenju izmjenjivača topline

Wolf, Igor ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Jurkowski, Romualad ; Bailly, Andre
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu

Baltić, Andrija ; Franković, Bernard ; Getliher, Alojz ; Karlović, Ksenija ; Linardić, Ive ; Luketa, Dario ; Luketa, Vitomir ; Šarić, Goran ; Vršek, Ines ; Župan, Željko
, 2003.

Numerical analysis of free convection in a solar collector with non-uniform boundary condition

Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
The 4th ISES Europe Solar Congress EuroSun 2002

Novi model vjetroturbine u sapnici

Vrsalović, Ivan ; Bonefačić, Igor ; Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002

A General Model for Plate Heat Exchanger Performances Prediction

Jurkowski, R. ; Bailly, A. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002

Free convection heat looses in a flat plate solar collector

Lenić, Kristian ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002

Industrial Approach for CFD Modelling Applications for Air-conditioning and Heat Exchanger Systems

Rutman, E., Fournier, F. ; Jurkowski, R. ; Bailly, A. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
Energija i okoliš 2002

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak I.


Uredničke knjige, 2002.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2002., svezak II.


Uredničke knjige, 2002.

Experimental pilot plant of the self-reproducing solar power station

Morinaga, Haruhiko ; Tomozane, S. ; Tomiyama, S. ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian ; Zulim, I. ; Jurišić, M
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2002.
The 4th ISES Europe Solar Congress EuroSun 2002

Solar energy demonstration zones in the Dalmatian region

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

New high profitable wind turbines

Franković, Bernard ; Vrsalović Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Analiza energetske potrošnje kućanstava Primorsko-goranske županije

Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
XV. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin

Istraživanja i razvoj tehnologije vodika

Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Lenić, Kristian ; Trp, Anica
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Energy and the Environment 2000 / Energija i okoliš 2000

An analysis of phase change heat transfer in a solar thermal energy store

Trp, Anica ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
ISES 1999 Solar World Congress "Solar is renewable"

SOLAR ENERGY DEMONSTRATION ZONES IN THE DALMATIAN REGION

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
World Renewable Energy Congress VI

NEW HIGH PROFITABLE WIND TURBINES

Franković, Bernard ; Vrsalović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
World Renewable Energy Congress VI

Determination of Households Energy Consumption as a Part oif Regional Energy Planing

Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

CONTROL STRATEGY FOR CONTINUOSLY VARIABLE PIPES LENGTH OF THE INTAKE MANIFOLD

Medica, Vladimir ; Čarija, Zoran ; Franković Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
SEOUL 2000 FISITA World Automotive Congress

Wind Energy Demonstration Zones in the Dalmatian Region

Hrastnik, Branimir ; Horváth, László ; Rajković, Dorijan ; Franković, Bernard ; Miščević, Ljubomir ; Vujčić, Ranko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Third ISES Europe Solar Congress EUROSUN 2000

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000, svezak I


Uredničke knjige, 2000.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2000., svezak II


Uredničke knjige, 2000.

O četrdesetoj obljetnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Franković, Bernard
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu

Baltić, Andrija ; Franković, Bernard ; Getliher, Alojz ; Karlović, Ksenija ; Linardić, Ive ; Luketa, Vitomir ; Šarić, Goran ; Šarić, Tomislav ; Vršek, Ines ; Župan, Željko
, 2000.

Nonconventional Energy Supply System for a High Category Hotel

Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98

Long-therm Operation Experiences with Large-scale Solar Systems on Slovenian and Croatian Coastal Region

Arkar, Ciril ; Medved, Sašo ; Novak, Peter ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98

Sensitivity Analysis Taking into Consideration the Lowest Energy Cost from a Combined System of Consumptional Water Heating

Medica, Vladimir ; Franković, Bernard ; Pavković, Branimir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98

Thermal Utilisation of Solar Energy - Croatian National Energy Program SUNEN, 1998-2010

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Jedriško, Claudia
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program

Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
2nd ISES Europe Solar Congress : EuroSun 98

The Analysis of PV Power Supply Availability Using the Referent Year Data

Medica, Vladimir ; Jurin, Goran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98

Croatian National Solar Energy Programme - SUNEN

Franković, Bernard
Stručni radovi, 1999.

The possibility of energy saving in space heating using mobile window insulation

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
15th International Symposium and exhibition of heating, refrigerating and air conditioning Interklima '99

Croatian National Energy Programme - SUNEN

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir
Stručni radovi, 1999.

Possible Renewable Energy Usage in Croatian Adriatic Coastal Zone and Sub-sea

Čalić, Bruno ; Franković, Bernard ; Fafandjel, Nikša ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
ISES Solar World Congress

SUNEN - Croatian National Solar Energy Program: a Review

Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Symposium New and Renewable Energies and Stirling Engines

A Monovalent Heat Pump Installation for Hotels of High Category

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
The 3rd International Symposium Power and Process Plants

Optimizacija termoenergetskog sustava za potrebe hotela visoke kategorije

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Lenić, Kristian ; Žaja, Damir
Stručni radovi, 1998.

Heat Pump as a Part of Total Energy System

Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Cerović, Zdenko ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
3rd International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings - SITHOK-3

Comparison of the Performance of a CIAT Chiller Operating with R 22 and R 407C Fitted with EXEL Plate Exchangers

Bailly, A. ; Jurkowski, R. ; Dessaud, F. ; Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Congress Energy and the Environment

Toward Low NOx Hydrogen Fueled Internal Combustion Engine

Medica, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
The 12th World Hydrogen Energy Conference Hydrogen Energy Progress XII

Toward low NOx hydrogen fueled internal combustion engine

Medica, Vladimir ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
12th World Hydrogen Energy Conference

The analysis of PV power supply availability using the referent year data

Medica, Vladimir ; Jurin, Goran ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
Second International ISES Europe Solar Congress

Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
International Congress Energy and the Environment

Solarni ogledni projekti za jadransko priobalje i otoke

Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Boris ; Urli, Natko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1998.
16. Međunarodni kongres "Energija i okoliš"

SUNEN - Croatian Solar Energy Utilization Program

Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Hrastnik, Branimir ; Miščević, Ljubomir ; Urli, Natko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1998.
The second (ISES) Europe Solar Congress : EUROSUN '98

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak I


Uredničke knjige, 1998.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1998., svezak II


Uredničke knjige, 1998.

SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti

Hrastnik, Branimir ; Desnica, Uroš ; Franković, Bernard ; Horvath, Laszlo ; Jedriško, Claudia ; Lenić, Kristian ; Medica, Vladimir ; Miščević, Ljubomir ; Pavković, Branimir ; Spinčić, Damir ; Staničić, Luka ; Trp, Anica ; Urli, Natko ; Viličić, Ivan ; Vujčić, Ranko ; Žaja, Damir ; Žibrat, Zvonimir
Autorske knjige, 1998.

4.2.1. Žuvela I., Franković B., Bošnjaković B.: Studija izvodljivosti Županijskog centra za održivi razvoj

Bošnjaković, Branko ; Črnjar, Mladen ; Franković, Bernard ; Žuvela, Ivo
, 1998.

Heat transfer analysis of the solar greenhouse's rock bed thermal storage unit

Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
7th International Conference on Solar Energy at High Latitudes NORTH SUN '97

HEAT TRANSFER ANALYSIS OF THE ROCK BED THERMAL STORAGE UNIT IN A SOLAR ENERGY SYSTEM

Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Živković, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings

TOTALNI ENERGETSKI SUSTAV ZA AUTONOMNU ENERGETSKU OPSKRBU HOTELA U JADRANSKOM PRIOBALJU I NA OTOCIMA

Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Valenčić, Mirko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Međunarodni stručno-znanstveni simpozij

AN AUTONOMOUS TOTAL ENERGY SUPPLY SYSTEM FOR THE HOTELS ON THE ADRIATIC COAST

Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
2nd International Conference Electrical Equipment Diagnosis and Electrical Energy Quality

Slobodna konvekcija u prostoru omeđenom horizontalnim kanalom i cijevi

Ničeno, Bojan ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

AN ANALYSIS OF THE SENSIBLE HEAT REGENERATIVE EXCHANGER IN A SOLAR THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM

Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
ISES 1997 Solar World Congress

NUMERICAL ANALISYS OF FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER IN COMPACT HEAT EXCHANGERS FOR LAMINAR AND TRANSITIONAL FLOW REGIME

Ničeno, Bojan ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
Interklima "97 - 14. Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji

Centar za proizvodnju povrća i ukrasnog bilja u Plominskom zaljevu, knjiga 1

Aničić, Branka ; Ban, Dean ; Borošić, Josip ; Đurinić, Branko ; Ćurlin, Krešimir ; Franković, Bernard ; Gulić, Zdravko ; Karlović, Ksenija ; Kurtela, Mihaela ; Linardić, Ive ; Luketa, Dario ; Luketa, Vitomir ; Vršek, Ines ; Šarić, Tomislav ; Višković, Orestino
, 1997.

Energetska valorizacija krutog komunalnog otpada sjevernojadranskog primorja

Franković, Bernard ; Trp, Anica ; Jedriško, Claudia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
IVth International Symposium Waste Management - Zagreb '96

Heat and mass transfer analysis at rotary regenerator for use of waste heat from the smoke gases

Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Influence of electric power station operational conditions on low-temperature corrosion appearance in rotary heat regenerator

Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Energy and the Environment 1996 / Energija i okoliš 1996

A NUMERICAL STUDY OF ENHANCED HEAT TRANSFER SURFACES FOR COMPACT HEAT EXCHANGERS

Ničeno, Bojan ; Nobile, Enrico ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Međunarodni kongres ENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA - XV. znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša

ENERGY OPTIMISATION OF THE MODULAR GREENHOUSE FOR THE NORTH ADRIATIC CLIMATIC CONDITIONS

Franković, Bernard ; Jedriško, Claudia ; Živković, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Eurosun'96 - 10. Internationales Sonnenforum

Analiza utjecaja pogonskih uvjeta na pojavu niskotemperaturne korozije kod rotirajućeg regeneratora topline u sustavu termoelektrane

Trp, Anica ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
2nd International Scientific Symposium Power and Process Plants

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak I


Uredničke knjige, 1996.

Zbornik radova Međunarodnog kongresa Energija i okoliš 1996., svezak II


Uredničke knjige, 1996.

Infrared thermography as a support for temperature distribution determination during the welding process

Franković, Bernard ; Samardžić, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 1996.
Eurotherm-Quantitative infrared thermography - QIRT'96

The effect of the heat conduction on rotary heat exchanger performance - a three-dimensional model

Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1995.
13th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima '95

Energija i zaštita okoliša, I. dio


Uredničke knjige, 1994.

Energija i zaštita okoliša, II. dio


Uredničke knjige, 1994.

Heat transfer analysis in dry rotary heat exchanger

Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Analiza izmjene topline u suhom rotirajućem regeneratoru topline

Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.

Numeričko simuliranje niskotemperaturne korozije kod rotirajućih regeneratora topline

Franković, Bernard ; Trp, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1992.
Energy and the Environment / Energija i zaštita čovjekove okoline

Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline s nehigroskopnom akumulacijskom masom

Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Obrada klima karakteristika područja kao preduvjet primjeni obnovljivih izvora energije u sustavima za zagrijavanje

Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Energija i zaštita čovjekove okoline, knjiga sažetaka


Uredničke knjige, 1992.

Energija i zaštita čovjekove okoline, I. dio


Uredničke knjige, 1992.

Energija i zaštita čovjeklove okoline, II. dio


Uredničke knjige, 1992.

Neki aspekti energetskog i ekološkog pristupa zbrinjavanju otpada priobalnog područja Sjevernog Jadrana

Franković, Bernard ; Viličić, Ivan ; Mastrović, Margita ; Trp, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Zagrijavanje plastenika biomasom

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Milotić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Energetski sustav za područje Općine Rijeka

Franković, Bernard ; Črnjar, Mladen ; Saršon, Miljenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.

Analiza higroskopnog sloja višeslojnog materijala akumulacijske mase vlažnog rotirajućeg regeneratora

Pirš, Jože ; Pomenić, Loreta ; Franković, Bernard ; Zalar, Anton
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.

Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline

Franković, Bernard
Doktorske disertacije, 1989.

Waste Incineration - New Nonconventional Energy Source in Tourist Facility

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Poglavlja u knjigama, 1987.

Mogućnosti zamjene postojećih izvora energije inkubatorske stanice nekonvencionalnim

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard ; Milotić, Aldo
Znanstveni i pregledni radovi, 1986.

Termodinamička analiza toplinskog učina pločastog ogrijevnog tijela uz prisilnu konvekciju

Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.

Mogućnosti pirolitičkog spaljivanja otpada, kao energetska i ekološka alternativa u turističkim objektima

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.

An Analysis of the Thermal Efficiency and Pressure Drop in a Rotating Heat Exchanger

Franković, Bernard ; Viličić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1984.
7th Int. Conf. VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning

Influence of the Architectural Factors on Energy Conservation and Passive Solar Heating of Building

Viličić, Ivan ; Franković, Bernard
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1984.
7th International Conference VHC/84 on Ventilating, Heating and Air Conditioning

Thermal Analysis of Regenerators Performances ; Nonhygroscopic and Hygroscopic Matrix Material

Franković, Bernard
, 1981.

Ekonomska rentabilnost primjene rotirajućeg regeneratora topline male akumulacijske mase

Franković, Bernard
Znanstveni i pregledni radovi, 1978.

Analiza izmjene topline u regeneratorima topline

Franković, Bernard
Magistarski radovi, 1978.

Konstrukcija brodskog diesel motora s protuhodnim klipovima - tip Doxford

Franković, Bernard
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1971.