Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Razlikovni program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo predstavlja razlikovnu edukaciju koja omogućava kandidatima sa preddiplomskih stručnih studija tehničkih znanosti ostvarivanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile U Puli. Program omogućava stjecanje nedostajućih odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija koje se stječu završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo, a potrebna su za razumijevanje i savladavanje programa diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo.

Upisivanje Razlikovnog programa predstavlja nužan uvjet na osnovu kojeg kandidati koji su završili istovrsne i neistovrsne preddiplomske stručne studije iz područja tehničkih znanosti mogu upisati diplomski sveučilišni studij Strojarstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Program se sastoji od 5 kolegija, nosi 30 ECTS bodova i traje jedan (1) semestar.

Za sljedeću akademsku godinu, Razlikovni program počinje 31. 8. 2020., prije početka 1. semestra diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo. Nastava će se održavati tijekom rujna i listopada 2020. prema tjednom rasporedu, a ukoliko se ne promijene trenutne okolnosti zbog pandemije Covid-19 nastava će se održavati online, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem e-mail adrese koju su naveli u Prijavnom Listu.

Za program je propisana školarina u iznosu od 2.500,00 kn (uključen PDV) koju plaćaju svi kandidati, bez obzira da li će kasnije upisivati diplomski sveučilišni studij Strojarstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kao redovni ili izvanredni studenti.

Struktura Programa

Semestar: 1.

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Matematika

 

15

15

0

6

O

Mehanika

 

15

15

0

6

O

Termodinamika i mehanika fluida

 

15

15

0

6

O

Elementi konstrukcija i CAD

 

15

15

0

6

O

Računarske metode

 

15

15

0

6

O

Izvedbeni plan nastave

Izvedbeni plan nastave programa preuzmite na stranici:

Raspored nastave


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj