Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odluka o pokretanju postupku izbora...

Pokreće se postupak izbora dekana Tehničkog fakulteta u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: dekan). 
Mandat dekana traje tri (3) godine od dana stupanja na snagu Odluke Senata kojom se potvrđuje izbor dekana.
lmenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga i provodenje postupka izbora dekana u sastavu:

  1. dr. sc. Damir Karabaić - predsjednik 
  2. doc. dr. sc. Karlo Griparić
  3. izv. prof. dr. sc. Sven Maričić
     
Popis obavijesti