Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doc. dr. sc. Marko Kršulja novi je...

Na Vijeću Tehničkog fakulteta pri Sveučilištu Jurja Dobrile, u Puli 10. srpnja 2023. godine, izabran je doc. dr. sc. Marko Kršulja na funkciju dekana s početkom od 1.10.2023. godine, a Sveučilište Jurja Dobrila potvrdilo ga je na Senatu 18.7.2023. godine. 

Marko Kršulja rođen je u Puli, Republika Hrvatska, gdje je završio osnovnu školu Vladimir Nazor u Potpićnu i Opću Gimnaziju Mate Blažina Labin. Diplomirao je smjer Strojarstvo, usmjerenje Proizvodno strojarstvo na Tehničkom fakultetu na Sveučilištu u Rijeci 2006. godine. Upisao je poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u 2007. godini. Doktorirao je 2013. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom "Unaprjeđenje procesa inkrementalnog preoblikovanja u jednoj točki". Otac je troje djece - kćerke i dva sina.
Nakon završenog studija strojarstva 2006. godine Marko Kršulja zaposlio se kao znanstveni novak na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nakon obrane doktorske disertacije, od 4. studenog 2013. godine do 01. studenog 2015. godine zaposlen je kao vanjski suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent na Veleučilištu u Rijeci, a od 1. studenog 2015. godine zaposlen je kao predavač na Veleučilištu u Rijeci.
Od 2018. zaposlen je na Tehničkom fakultetu u Puli kao docent, a obnašao je funkciju voditelja prijediplomskog stručnog studija Proizvodno strojarstvo i diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo.
Kao znanstvenik publicirao je 21 rad u časopisu, 33 rada u zbornicima, autor je dvije zbirke riješenih zadataka i jednog sveučilišnog priručnika te je bio urednik dvaju zbornika radova.
Osnovni kolegiji čiji je nositelj jesu: Mjerenja u proizvodnji, Mehanika II, Inženjerska grafika i konstruiranje, Čvrstoća II, Prenosila i dizala.

Bio je mentor na 146 završna/diplomska rada te je sudjelovao u više od 200 povjerenstava za obranu završnih/diplomskih radova.


Više o novom dekanu TFPU-a možete pročitati ovdje:
https://tfpu.unipu.hr/tfpu/marko.krsulja

Popis obavijesti