OGLASNA PLOČA TFPU-A:

Rezultati ispita

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Matematika za informatičare 2 / Matematika 2 računarstvo održanog 17.9.2020.

 

 

Drugi dio gradiva

Alen Bešenić                 80

Deni Janko                     60

Nikola Semjaniv            90

 

Ukupno gradivo            prvi dio             drugi dio

Andrej Korica                65                       85

Ante Žderić                    80                       100

Mateo Marić                 90                       85

Robert Kovačević         60                       55

Iva Kavalko

 

Za prolaz pojedinog dijela gradiva treba imati 40 ili više bodova. Studenti koji su prošli oba djela gradiva a imaju između 80 i 99 bodova odgovaraju na  usmenom dijelu ispita čiji termin će biti naknadno objavljen, a održat će se on line putem BBB platforme.

 

Izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić

Popis obavijesti