Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

 1. Poznavanje principa rada računalne sklopovske opreme, kako pojedinih komponenti, tako i njihovu povezanost u sustav,
 2. Poznavanje algoritama i strukture podataka,
 3. Poznavanje osnovnih vještina programiranja,
 4. Razumijevanje cjelovitog razvojnog ciklusa programske opreme od planiranja, preko razvoja i testiranja do održavanja,
 5. Poznavanje principa rada i komponenata računalnih mreža,
 6. Poznavanje rada primjene i održavanja operacijskih sustava,
 7. Poznavanje uloge i faza razvoja informacijskih sustava,
 8. Poznavanje osnova računalne grafike i vizualizacije
 9. Temeljna teoretska znanja o umrežavanju računala i njihovoj komunikaciji
 10. Temeljna teoretska znanja o informaciji, relevantnosti informacije, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT) i informacijskim sustavima (IS),
 11. Temeljna znanja o tipičnim obilježjima računarskih postignućima (minijaturizacija, robotizacija, digitalizacija i telematizacija) i njihovoj implementaciji,
 12. Temeljna znanja o formalizaciji poslovnih procesa kroz informacijske sustave,
 13. Temeljna znanja o organiziranju poslovnih sustava, njihovom upravljanju u kontekstu odnosa informacije i organizacije i sl.
 1. Sposobnost realizacije i primjene ugradbenih računalnih sustava,
 2. Sposobnost razvoja manjih te sposobnost sudjelovanja u dijelu razvoja kompleksnih programskih rješenja,
 3. Sposobnost održavanja postojeće programske opreme,
 4. Sposobnost instaliranja, primjene i održavanja operacijskih sustava,
 5. Sposobnost primjene sigurnosne zaštite računalnih sustava,
 6. Sposobnost razvoja i održavanja manjih informacijskih sustava,
 7. Sposobnost primjene postojećih informacijskih tehnologija,
 8. Sposobnost izgradnje multimedijalnih aplikacija,
 9. Znanja iz projektiranje i implementacije računalnih sustava i računalnih mreža,
 10. Znanja programa za kreiranje i upravljanje bazama podataka.