Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

  1. Povezati osnove matematičke analize funkcije više varijabli te osnove vektorske analize sa njihovom primjenom u modelima inženjerskih sustava.
  2. Analizirati probleme iz odabranih poglavlja iz elektrotehnike, elektronike i automatizacije.
  3. Analizirati probleme iz odabranih poglavlja programiranja uz primjenu teorijskog i znanstvenog pristupa.
  4. Oblikovati modele elemenata konstrukcija u naprednim inženjerskim programskim paketima.
  5. Analizirati i rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom osnovnih principa programiranja, te primjenom jednostavnih matematičkih metoda i algoritama.