Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Programiranje

Programiranje

Programiranje


OSNOVNI PODACI

Šifra:

200966

ECTS:

7.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac

Izvođači:

Dalibor Fonović , pred. - Seminar
Robert Šajina , mag. inf. - Seminar
mr. sc. Igor Škorić , v. pred. - Seminar
Elvis Žufić , dipl. ing. - Seminar

Dalibor Fonović , pred. - Auditorne vježbe
Robert Šajina , mag. inf. - Auditorne vježbe
mr. sc. Igor Škorić , v. pred. - Auditorne vježbe
Elvis Žufić , dipl. ing. - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 45
  • Auditorne vježbe 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Računarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Računarstvo


TERMINI KONZULTACIJA