Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Javni poziv za iskazivanje interesa u...

Poštovane studentice i studenti,

Ovim vas putem obavještavamo da Studentski pravobranitelj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa u radu Ureda Studentskog pravobranitelja kroz obnašanje dužnosti zamjenika voditelja Ureda te dužnosti tajnika Ureda u cilju bolje zastupljenosti studenata, zaštite studentskih prava i povećanju studentskog standarda na Sveučilištu.

Zamjenik voditelja Ureda, u slučaju spriječenosti voditelja Ureda (odnosno Studentskog pravobranitelja Sveučilišta) umjesto njega sudjelovati u radu Studentskog zbora, podnositi izvješća o radu te obavljati druge poslove za koje ga ovlasti voditelj Ureda.

Tajnik Ureda obavlja poslove iz djelokruga rada Ureda, sudjeluje u provedbi plana i programa rada Ureda, promiče rad ureda te obavlja druge poslove koje mu naloži voditelj Ureda Studentskog pravobranitelja.

Pozivamo sve zainteresirane studentice i studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji su zainteresirani obnašati gore navedene dužnosti, da svoje prijave i životopise pošalju na adresu elektroničke pošte studentski-pravobranitelj@unipu.hr s naznakom „Javni poziv za iskazivanje interesa u radu Ureda Studentskog pravobranitelja“ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Poziva. Kandidati će naknadno biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua (motivacijskog razgovora) koji će obuhvaćati pitanja o Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Studentskog standarda, Statuta te Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Popis obavijesti