Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dani su rezultati pismenog dijela ispita kolegija Matematika 1, te sumarni rezultati.

Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u četvrtak, 22.2.2018. s početkom u 11.00 sati u kabinetu predmetnog nastavnika, Preradovićeva 1/1

izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić

U prilogu su rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Matematika 1, te zatim i ukupni rezultati

Rezultati pismenog dijela ispita

Ime Prezime 1. kolokvij 2. kolokvij
Dijana Galović 8 3,5
Vjekoslav Šetić 9  
Toni Racan 10  
Dino Pavlišić   4,5
Moris Šešum   7
Luka Tadijanović 9 (9) 2
Mateo Žiković   5

 

Ukupni rezultati - prolaz na ispitu i upis ocjena

    1. Kolokvij 1. Popravni 2. Kolokvij 2. Popravni Završni ispit UKUPNO
    1. Kolokvij 2. Kolokvij
Ime i prezime Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz Bodovi [%] Prolaz 0cjena
                                             
                                             
Matija Benčić 1,5 7,5% NE     NE     NE     NE     NE     NE 1,5 3,75% NE  
Seid Berbić 0 0,0% NE     NE     NE     NE     NE     NE 0 0% NE  
Mateo Bošnjak 2 10,0% NE 9,5 47,5% DA 8 40,0% DA     DA     DA     DA 17,5 43,75%   usmeni
Ana Ergotić 8,5 42,5% DA     DA 8 40,0% DA     DA     DA     DA 16,5 41,25%   usmeni
Dijana Galović 0,5 2,5% NE     NE 3,5 17,5% NE     NE 8 #### DA 3,5 17,5% NE 11,5 28,70% NE  
Domagoj Grahovac 10,5 52,5% DA     DA 4,5 22,5% NE 11,5 57,5% DA     DA     DA 22 55% DA 2
Dean Ivančić 13 65,0% DA     DA 12 60,0% DA     DA     DA     DA 25 62,50% DA 3
Natan Mučić 1,5 7,5% NE 8 40,0% DA 1 5,0% NE 9,5 47,5% DA     DA     DA 17,5 43,75%   usmeni
Dino Pavlišić 0,5 2,5% NE 8 40,0% DA     NE     NE     DA 4,5 22,5% NE 12,5 31,25% NE  
Ivan Plahutar 0 0,0% NE     NE     NE     NE     NE     NE 0 0% NE  
Toni Racan 1 5,0% NE     NE 13 65,0% DA     DA 10 ###### DA     DA 23 57,50% DA 2
Igor Savić 0 0,0% NE 9 45,0% DA 11,5 57,5% DA     DA     DA     DA 20,5 51,25% DA 2
Mišo Sever 10 50,0% DA     DA 12 60,0% DA     DA     DA     DA 22 55% DA 2
Roko Stipanić 13 65,0% DA     DA 8 40,0% DA     DA     DA     DA 21 52.5% DA 2
Moris Šešum 3,5 17,5% NE 9,5 47,5% DA 1 5,0% NE     NE     DA 7 35,0% NE 16,5 41.24%   usmeni
Vjekoslav Šetić 0 0,0% NE 4 20,0% NE 4,5 22,5% NE 8 40,0% DA 9 #### DA     DA 17 42,50%   usmeni
Luka Tadijanović 2,5 12,5% NE 9 45,0% DA 0 0,0% NE 6 30,0% NE     DA 2 10,0% NE 14 35% NE  
Josip Tomić 0,5 2,5% NE 1,5 7,5% NE     NE     NE     NE     NE 0.5 1.25% NE  
Robert Vukoja 11,5 57,5% DA     DA 7,5 37,5% NE 8 40,0% DA     DA     DA 19.5 48.75%   usmeni
Mateo Žiković 5 25,0% NE 11,5 57,5% DA     NE     NE     DA 5 25,0% NE 16.5 41,25%   usmeni
Josipa Živić 0 0,0% NE     NE     NE     NE     NE     NE 0.5 0% NE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis obavijesti