Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rezultati upisa u ljetnom roku i...

Prijave za upis na studij u jesenskom roku putem sustava postani-student.hr započele su 21. srpnja 2022. godine i traju do 19. rujna 2022. (do 13:59 sati) osim za upise na studije sljedećih visokih učilišta na kojima prijave završavaju ranije: Muzička akademija u Puli do 2. rujna 2022. i  Sveučilišni preddiplomski studij Dizajn i audiovizualne komunikacije do 8. rujna 2022. Više informacija dostupno je u natječaju i na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Rujanski rok

Ispit hrvatskog jezika B2 razine za kandidate iz EU i ostale strane državljane provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, poveznica. Na mrežnim stranicama NCVVO nalazi se ispitni katalog za poznavanje hrvatskoga kao inog jezika namijenjen inojezičnim dolaznim kandidatima.

Prijavni list za dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti dostavljaju se neposredno u Ured za studente i obrazovne programe na adresi Ronjgova 1, Pula ili putem elektronske pošte na:

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se na Muzičkoj akademiji u Puli u terminu 9. i 10. rujna 2022. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Muzičke akademije u Puli te na mrežnimstranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).

Objava rezultata dodatnih provjera bit će 10. rujna 2022. Žalbeni rok traje 24 sata.

Sveučilište će rezultate unijeti u NISpVU do 11. rujna 2022. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti Sveučilištu zaključno do 12. rujna 2022., a Sveučilište će konačne ispravke unijeti do zaključno 14. rujna 2022. Žalbe se podnose isključivo elektronički, na obrascima koji će biti dostupni putem sustava NISpVU. Sveučilište će se o žalbama očitovati također isključivo elektronički, putem sustava NISpVU.

Sve potrebne informacije vezane uz dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti na Muzičkoj akademiji u Puli možete pronaći i na sljedećoj poveznici

Prijave zaprimljene zemaljskom poštom neće se uvažavati.

Dodatne provjere za upis na preddiplomski sveučilišni studij Dizajn i audiovizualne komunikacije

Pristupnici za upis na preddiplomski sveučilišni studij Dizajn i audiovizalne komunikacije neće plaćati dodatne provjere.

Raspored provjera i druge obavijesti bit će dostavljene pristupnicima na osobne e-mail adrese:

Intervju će se održati 12. rujna 2022. on-line prema rasporedu koji će se pristupnicima dostaviti e-mailom.

Ispunjeni Prijavni list za dodatnu provjeru treba poslati Uredu za studente i obrazovne programe putem elektroničke pošte na ured-za-studente@unipu.hr zaključno do 8. rujna 2022. godine u 23:59 sati.

Objava rezultata dodatnih provjera bit će 12. rujna 2022. Žalbeni rok traje 24 sata. Sveučilište će konačne ispravke unijeti do zaključno 14. rujna 2022. Žalbe se podnose isključivo elektronički, na obrascima koji će biti dostupni putem sustava NISpVU. Sveučilište će se o žalbama očitovati također isključivo elektronički, putem sustava NISpVU.

Pristupnici trebaju imati spremnu mapu radova.

Upisi u rujanskom roku provodit će se od 21. rujna 2022. isključivo prema obavijestima na mrežnim stranicama sastavnica Sveučilišta.

Dodatna napomena za kandidate koji ostvaruju pravo upisa na studijske programe Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli:

Za upis na sve studijske programe Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli propisuje se OBAVEZNA dostava dokaza o zdravstvenoj sposobnosti (potvrda liječnika specijaliste medicine rada, ne starija od šest mjeseci).

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upisnom roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Prilozi:

Popis obavijesti