Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prvi magistar inženjer strojarstva...

Na Tehničkom fakultetu u Puli 14. srpnja 2022 pristupnik Mateo Slivar uspješno je obranio odabranu temu diplomskog rada te je time postao prvi magistar inženjer strojarstva (mag. ing. mech.) Tehničkog fakulteta u Puli. Rad pod nazivom "Odabir potencijalnih materijala za izradu reduktora i primjena 3D tiska u strojarstvu" izrađen je pod mentorstvom doc. dr. sc. M. Kršulja i komentoricom doc. dr. sc. V. Špada.

Pri izradi djela diplomskog rada Matea Slivara te djela završnog rada Antonia Nekića korištena je oprema Centra za istraživanje materijala METRIS Istarskog veleučilišta u Puli.

Također isti dan smjer Proizvodno strojarstvo završili su pristupnici:

  • Antonio Nekić tema rada: "Rezna Keramika".
  • Loris Žigant tema rada: "Režimi strujanja i proračun gubitaka u cjevovodu"
  • Ivan Simetić tema rada: "Proračun i mjerenje rasvjete"

te su time stekli titulu stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva (bacc. ing. mech.)

Čestitke pristupnicima te puno uspjeha u budućem radu želi dekan Tehničkog fakuteta u Puli te članovi komisija.

 

Popis obavijesti