Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Najava gostujućeg predavanja na temu...

Predavanje će se održati 16. lipnja 2021. godine s početkom u 18:30 sati. 

Poveznica za pristup online predavanju je:

Predavanje se organizira u okviru redovne nastave na kolegijima stručne prakse na Tehničkom fakultetu u Puli a pozivaju se i ostali studenti da sudjeluju. 

Cilj predavanja je da studenti steknu  uvid u mišljenje struke  o poslovima koji se tiču računarstva i automatike. 

Doc. dr. sc. Marko Kršulja

Popis obavijesti