NOVOSTI TFPU:

Tijekom lipnja i srpnja na Odjelu za stručne studije uspješno je održano više obrana završnih radova. Na jednoj od obrana (na slici) tri nova prvostupnika stručnog preddiplomskog studija Proizvodnog strojarstva stekla su titulu stručni prvostupnici/nice (baccalaurea) inženjeri/ka strojarstva; bacc. ing. mech.

 

Na slici prvostupnici Mateo Slivar, Chiara Škuflić, Adriano Dretvić s članovima povjerenstva za obranu završnih radova prof. dr. sc. Bernard Franković, dr. sc. Karlo Griparić, dr. sc. Damir Karabaić, pred., doc. dr. sc. Marko Kršulja, doc. dr. sc. Vedrana Špada i dr. sc. Jakov Batelić, v. pred.

Popis obavijesti