Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ekonomika inovacija i IT

Ekonomika inovacija i IT

Ekonomika inovacija i IT


OSNOVNI PODACI

Šifra:

199229

ECTS:

6.0

Nositelji:

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić - Seminar
doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Seminar
prof. dr. sc. Marinko Škare - Seminar

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić - Predavanja
doc. dr. sc. Romina Pržiklas Družeta - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Predavanja
prof. dr. sc. Marinko Škare - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Ekonomija
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena ekonomija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Primijenjena ekonomija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Sven Maričić:

Četvrtak, 15 - 17h, uz prethodni dogovor e-mailom

Petak, 10 - 12h, uz prethodni dogovor e-mailom