Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba za kadrovske poslove

Voditelj odsjeka – Referent za kadrovske poslove

Voditelj pododsjeka – Viši referent za kadrovske poslove:

Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Administrativni tajnik (tajnice pri sastavnicama):