Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odbor za izdavačku djelatnost

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta. 

Djelokrug rada Odbora:

  1. razmatra prijedloge autora, sastavnica i drugih predlagača za uvrštavanje u godišnji plan izdavačke djelatnosti, izdavanje, dotiskivanje i sufinanciranje publikacija Sveučilišta 
  2. predlaže Senatu usvajanje godišnjeg plana izdavačke djelatnosti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu 
  3. u okviru usvojenog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti odlučuje o objavljivanju publikacija iz. čl. 3. ovog Pravilnika
  4. jednom godišnje podnosi izvješće o izdavačkoj djelatnosti Senatu Sveučilišta.

Članovi Odbora za izdavačku djelatnost

Popis članova nalazi se na stranici: